Elements de la referència bibliogràfica


Els elements necessaris en les referències bibliogràfiques solen ser sempre els mateixos (autoria, títol, data, editorial...) i és l'estil elegit el que determinarà quins elements són imprescindibles i quins opcionals, els aspectes formals de la referència (tipografia, alineació, etc.) i l'ordenació de la llista de referències.

Exemple de referència d'un libre:


(Exemple am l'estil APA)

Exemple de referència d'un artícle:

(Exemple amb l'estil APA)

 

 El més important és mantenir sempre la coherència amb l'estil i els formats elegits al llarg de tot el document.

Métodes d'elaboració


La redacció i ordenació de la llista de referències d'una bibliografia pot realitzar-se de diferents maneres:

Manual

Una vegada identificats els elements necessaris de cada referència bibliogràfica, es redacta la referència i s'ordena la llista segons l'estil triat.

Aquesta tasca pot agilitzar-se utilitzant les opcions de veure o exportar citacions que faciliten algunes eines de cerca d'informació:

  • PoliBuscador: seleccionem la icona dels punts del registre que ens interesse, triem l'opció de citació i l'estil (APA, Chicago, Harvard, MLA, ISO 690, Vancouver, IEEE i BibTeX). Finalment, copiem la citació i l'engaxem en el nostre document. També podem triar directament la icona de Citació.
  • RiuNet: cada registre apareix acompanyat de la referència bibliogràfica en estil APA, encara que cal revisar-la per a afegir les cursives quan siga necessari.
  • Google Académico: en seleccionar la icona de les cometes s'obri una finestra amb la referència del registre en els formats APA, ISO 690 i MLA.

Aquests mètodes estalvien treball, però requereixen sempre una revisió de les dades per a comprovar que no en falta cap i que el format s'ajusta a l'estil triat.

Automatitzada

La inserció de les citacions i la generació de la bibliografia corresponent pot realitzar-se també de manera automatitzada utilitzant funcionalitats dels processadors de text o eines específiques:

  • Microsoft Word: en la pestañya Referències disposa d'una opció per a inserir citacions i generar la bibliografia. Pot veure's el funcionament de manera detallada en el polimèdia Bibliografía de Alberto Palomares Chust.
  • Gestors de referències bibliogràfiques: és la opció més recomanable per la capacidtat de gestió i control de les citacions i referències. En l'apartat Gestors de referènciess bibliográfiques d'aquesta biblioguia s'explica què son i com funcionen, amb biblioguies específiques dedicades a l'ús de Zotero y Mendeley.