Què és un gestor de referències bibliogràfifques?


Els gestors de referències bibliogràfiques són programes que faciliten l'emmagatzematge, organització i edició de les nostres referències bibliogràfiques.

A més, poden permetre la gestió i anotació dels documents associats a aquestes referències, utilitzar-se per a compartir referències, servir com a lector de canals RSS i, fins i tot, tenir funcionalitats de xarxa social.

I el més important, ajuden a realitzar la inserció automàtica de citacions i la generació de bibliografies en diferents estils, de manera ràpida i senzilla.

Quin gestor de referències triar?


Hi ha una gran varietat de gestors de referències bibliogràfiques. Els més utilitzats són Mendeley, Endnote i Zotero.

És el gestor institucional. Ser membre de la comunitat universitària dóna dret a crear-se un compte institucional amb 5 GB per a l'emmagatzematge. Les seues característiques el fan especialment interessant per al personal investigador.
 Zotero És un gestor gratuït i de codi obert que destaca per la facilitat d'ús i per la compatibilitat amb gran quantitat de fonts i formats.
 JabRef És una aplicació d'escriptori de codi obert dissenyada especialment per a treballar amb referències en format BibTeX.
 EndNote És una potent aplicació de escriptori de pagament. Té una versió en línia bàsica gratuïta, encara que amb menys prestacions.
 RefWorks És el gestor de referències bibliogràfiques de ProQuest. Usar-lo requereix subscripció.

 

 Podeu consultar la biblioguia de Mendeley i la biblioguia de Zotero per a conèixer el seu funcionament pas a pas.