Estil APA


És l'estil elaborat per la American Psychological Association per a la presentació d'escrits acadèmics. Inicialment s'utilitzava en treballs de psicologia, pedagogia i ciències del comportament, però el seu ús s'ha estès a altres disciplines.

L'estil APA utilitza el mètode de citació autor-data i la llista de referències s'ordena alfabèticament per autor.

Guies d'ús recomanades


APA Style: References (Web oficial amb material molt interessant per a l'aprenentatge de l'ús de l'estil)

Estil de citació APA (Biblioteca Universitat de Lleida)

 Normas APA y JARS en versión digital: estándares para una comunicación académica efectiva e inclusiva (Lluís Codina, 2019)

Aprendiendo cómo citar en APA (Rafael Repiso)