Estil APA


És l'estil elaborat per la American Psychological Association per a la presentació d'escrits acadèmics. Inicialment s'utilitzava en treballs de psicologia, pedagogia i ciències del comportament, però el seu ús s'ha estès a altres disciplines.

L'estil APA utilitza el mètode de citació autor-data i la llista de referències s'ordena alfabèticament per autor.