Estil IEEE


És l'estil de citació definit pel IEEE, organització tècnica especialitzada en la innovació tecnològica en els camps de l'enginyeria, la informàtica i àrees relacionades. A més, s'encarrega de desenvolupar estàndars internacionals per a les telecomunicacions, les tecnologies de la informació, la indústria, etc.

El seu manual d'estil conté les directrius per a la inserció de citacions i la redacció de referències en les publicacions del IEEE, que utilitzen un mètode numèric. No obstant això, el seu ús s'ha generalitzat en les àrees temàtiques d'enginyeria i informàtica.

D'altra banda, a la seua Web, el IEEE proporciona plantilles per a la redacció d'articles que inclouen els models de referències per a cada tipologia documental.

Guies d'ús recomanades


Guía temática sobre citas bibliográficas: IEEE (Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid)

Citing and referencing: IEEE (Monash University Library)

Citacions bibliogràfiques segons el model IEEE (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)

Guía para citar y elaborar referencias bibliográficas en el formato IEEE (Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra)

Formato IEEE: estilo y referencias bibliográficas (Biblioteca de la Universidad de Málaga)

How to cite in IEEE Style: tutorial (HKUST Library)