• ¿QUINA INFORMACIÓ i ON CERCAR-LA? : 

 

WebofScience                   Scopus           

Dialnet                        

Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database    


Earth and Planetary Science   

              
Geographical Information Systems /Cartography

         

       Normativa Tècnica

 

        Buscadors acadèmics

 

      

       

 

          Blogs sobre Geodèsia, Topografia o Cartografia

           

        Revistes especialitzades por matèries :

             Cartografia      Geodèsia     Topografia

     

                           

 

          Cerques de TFG en obert (a text complet)

                                       

        Treballs en Accès Obert de Topografia Grau i Máster 


                                        

 

         Tria una llicència CC per a  la difusió del teu TFG / TFM :   

             

        Avantatges de publicar el text complet del TFG / TFM                

       

        Utilitza gestors de referències per al teu treball acadèmic :          

                                                

      

        NORMATIVA MARC TFG/TFM A LA UNIVERSITAT
                                                      

IMPORTANTE :
Es imprescindible para utilitzar els recursos suscrits per la Biblioteca accedir a ells per  un ordinador en la xarxa de la UPV o via VPN


Recorda que pots sol.licitar en la nostra Biblioteca de ADE-Topografia una    i t' ajudarem en les teues cerques d' informació.