Alguns aspectes sobre la prevenció i detecció del plagi

 El plagio: cómo evitarlo y cómo detectarlo

 Plagi i honestedat acadèmica

 Evitar el plagi

 El plagi en la Llei de propietat intel·lectual (art.2 i art.6)

 Plagi en el Código Penal (art.270.1).

 Política d'integritat científica i bones pràctiques en investigació en la UPV

 Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing The office of Research Integrity del servicio de salud de los EE.UU

 El plagio y la honestidad académica del CI2 basado en un material elaborado The University of Sydney Library

 Què és el plagi i com podem evitar-lo del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València

 Pàgina sobre propietat intel·lectual de la Universitat d'Alacant