CENTRES TECNOLÒGICS DE DISSENY

ADIMME: Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines 

El Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME eés el fruit de la fusió de:

  • AIDIMA. Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines.
  • AIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico.

La seua fi és contribuir a incrementar la competitivitat dels sectors metall-mecànic, moble, fusta, embalatge i afins, fonamentalment en l'àmbit del disseny i desenvolupament de productes i materials innovadors, processos avançats i sostenibles d'aprovisionament, fabricació, logística, distribució i serveis, així com de les empreses d'altres sectors del seu entorn, com és el cas de l'Hàbitat, Béns d'Equip, Automoció i Mobilitat, Béns de Consum, Salut, Turisme, etc.

   

IBV: Instituto de Biomecánica de Valencia 

En l'Institut de Biomecànica (IBV) estudiem el comportament del cos humà i la seua relació amb els productes, els entorns i els serveis que utilitzen les persones.

Combinem coneixements provinents de la biomecànica, l'ergonomia i l'enginyeria emocional que, a través de diferents àrees de coneixement, apliquem a múltiples sectors amb l'objectiu de donar resposta als seus reptes i contribuir a promoure la innovació empresarial.
 
 
   

ITENE: Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 

El centre fomenta, amb caràcter general i per a qualsevol tipus d'empresa, la investigació científica, l'avanç tecnològic, el desenvolupament de la societat de la informació i la promoció de la sostenibilitat en els àmbits de l'envàs i embalatge, logística, transport i mobilitat.

   

Centro tecnológico del mueble y la madera 

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) és una associació privada sense ànim de lucre que té com a principal objectiu realitzar i promoure activitats de recerca i desenvolupament, així com serveis i projectes d'àmbit tecnològic i innovador a fi de millorar, afavorir i incentivar el desenvolupament i la millora contínua de les empreses del sector de la fusta, moble i afins.

   

ITC: Instituto de Tecnología Cerámica 

L'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), és un centre d'Investigació instaurat gràcies al conveni entre l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), va nàixer en 1969 com a resposta a les necessitats i requeriments de les indústries del clúster ceràmic espanyol, articulant amb els anys un sistema de cooperació universitat-empresa que ha donat els seus fruits en constatar-se l'elevat desenvolupament de la indústria espanyola de fabricació de rajoles ceràmiques.

   

Observatorio de tendencias del hábitat 

En el OTH ens dediquem a estudiar els canvis en l'hàbitat i identificar les principals tendències en disseny dins de la llar tenint en compte, a més, la qual cosa succeeix en el mercat i en l'entorn sociocultural. D'aquesta forma tenim una visió més global, la qual cosa permet treballar amb informació adequada per als canvis que es produeixen en l'entorn. Proporcionem coneixement que serveix per a la presa de decisions estratègiques que influeixen en l'empresa (disseny, comunicació, màrqueting, estratègia empresarial, etc.). El projecte naix en 2005 i el grup d'investigació està format per experts en disseny, arquitectura, comunicació i anàlisi de mercat de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMA) i l'Institut Tecnològic Tèxtil (AITEX), a més compta amb experts externs en sociologia, psicologia social i estètica.

   

AIMPLAS: Centro Tecnológico del sector del Plástico 

AIMPLAS és un Centre Tecnològic amb més de 30 anys d'experiència en el sector del plàstic. Aportem solucions a les empreses, en tota la cadena de valor, des de fabricants de matèria primera a transformadors i usuaris finals.

La nostra missió és doble:

  • Donem valor a les empreses perquè aquestes siguen capaces de crear riquesa i així generar ocupació.
  • A través de la I+D+i, contribuïm a resoldre els reptes que es planteja la societat en relació als plàstics, per a millorar la qualitat de vida de les persones i assegurar la sostenibilitat mediambiental.
   

Desing Institute of Spain 

El Design Institute Of Spain actua com a promotor de la transversalitat del disseny espanyol. Orienta, assessora, promou i dóna suport a el desenvolupament d'accions i projectes relacionades amb el disseny.