Accés


Es por accedir al portal AENORmás des de PoliBuscador escrivint en la caixa de cerca: Aenormás i filtrant per: Biblioteca Digital i Bases de dades. Per últim es premerà l'icona de cercar.

Quan ens apareix podem accedir punxant en el títol, que ens obrirà el registre, on trobem les característiques i les indicacions d'ús. També podem punxar en l'enllaç: Accés en linia, des d'on accedirem directament a la base de dades.

Abans d'accedir a la base de dades apareix una pantalla en la qual devem: indicar el nostre perfil d'usuari UPV (alumne de grau, postgrau, màster, doctorat, professor, investigador o personal de la universitat), hem d'acceptar les condicions d'ús marcant aquesta opció i finalment prémer el botó: "Aceptar".

ACCÉS DES DE FORA DE LA UPV

Des de fora de la UPV, es deurà establir una connexió VPN per a tenir accés al text complet.

PROBLEMES FREQUENTS

Si quan s'accedisca a través de VPN experimenta problemes es recomana intentar-ho a través de una finestra d'incògnit del navegador.

Cerques


Quan ja estem dins d'AENORmás per a buscar premem en l'enllaç: "Buscador de normas".

Les normes UNE es poden buscar per diferents camps:

  • Per codi: solament tenim que posar el número de la norma (per exemple: 17068).
  • Per títol.
  • Per ICS: International Classification of Standards (Per a consultar-la: International Classification of Standards). Aquesta classificació permet l'estructuració de les normes en camps temàtics.
  • Per CTN: Comité Tècnico de Normalització. Les normes tècniques s'elaboren en AENOR a través dels Comités Tècnicos de Normalització. Si es busca pels CTN, s'obtindran les normes elaborades per cadascún d'ells.

El més habitual és buscar per codi o per títol.

 També podem filtrar els resultats de la cerca triant entre les normes:

  • vigents,
  • anul·lades, o
  • totes.

Les referències recuperades apareixen en la part inferior del formulari de cerca.

Per a accedir al text complet de la Norma es punxarà la icona de PDF que apareix en la part dreta de la referència bibliogràfica.

Quan acaben la consulta d' AENORmás punxarem l'enllaç superior dret per a desconnectar.