Criteris per a avaluar la informació


Criteri Aspectes a avaluar

Tipus de document

Cal tenir en compte que cada tipus de document té unes característiques que afecten la forma en la qual es presenta la informació.

 • És un article científic?
 • S'ha publicat en una revista amb revisió per parells?
 • És un article de divulgació?
 • És una monografía?

Autoria

Per conèixer la reputació d'un autor es poden cercar les seues publicacions en bases de dades especialitzades o consultar el seu perfil en Google acadèmic, en xarxes socials científiques (Academia.edu o ResearchGate) o en els portals de producció científica de les universitats, comprovant el nombre de cites rebudes.

 
 • Qui és l'autor?
 • Apareix informació sobre la seua afiliació?
 • És un expert en la matèria?
 • El citen altres autors?

Contingut

A més de la informació que aporta el títol, és útil revisar el resum i les paraules clau (si és un article) o l'índex de continguts (en el cas dels llibres), així com la introducció i l'apartat de conclusions.

La presència de cites i bibliografia és un indici que el treball està ben documentat.

 

 • El contingut s'ajusta al tema de cerca?
 • Va dirigit a un públic general o a experts en el tema?
 • Utilitza vocabulari específic?
 • La informació està ben organitzada?
 • És objectiu o presenta algun biaix?
 • Aporta més d'un punt de vista?
 • Inclou cites i bibliografia?

Actualització

Segons el tema, pot tenir gran importància que la informació que s'utilitze estiga el més actualitzada possible.

 • Quan va ser escrit?
 • Quan va ser publicat?
 • És la primera edició?

Editorial

Hi ha editorials molt conegudes en els àmbits acadèmics (Elsevier, Springer, IEEE, ACM, Wiley, ACS, Taylor & Francis, editorials d'universitats, etc.). Per a les que hi puga haver algun dubte, es poden visitar les seues pàgines Web i valorar la seua fiabilitat.

 • És una editorial especialitzada?
 • És una editorial comercial o institucional?