Per tindre accés des de casa a tots els recursos electrònics subscrits per la biblioteca, es recomana configurar la connexió VPN a la UPV.

Journal of Visualized Experiments JoVE »

Base de dades de vídeos on s'expliquen tècniques bàsiques i fonamentals de laboratori.