Cerca simple


La cerca simple es realitza en la caixa de cerca de la pàgina inicial de PoliBuscador. S'introdueixen un o més termes i es prem la lupa.

Quan s'introdueixen les paraules de cerca, apareix un desplegable que permet triar l'àmbit del què volem recuperar resultats i mostra alguns suggeriments de cerca. Delimitar la cerca a un àmbit concret de PoliBuscador pot ajudar-nos a obtindre resultats més precisos.

En PoliBuscador hi ha definits 5 àmbits de cerca:

  • Cerca global: recupera registres de tots els recursos integrats en PoliBuscador. És la cerca que apareix per defecte.
  • Catàleg: recupera els materials físics disponibles en les biblioteques UPV i els lllibres electrònics.
  • Biblioteca Digital: recupera únicament documents en format electrònic.
  • Bibliografia d'assignatures: permet la cerca de la bibliografia recomanada en les assignatures de les titulacions de la UPV.
  • Cerca BUVAL: recupera resultats de materials disponibles a les biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de la Comunitat Valenciana.

Dins de cada àmbit podem seguir acotant la cerca en un segon nivell:

 RiuNet és el repositori institucional de la UPV. Conté la producció científica, acadèmica i institucional de la UPV amb la finalitat de donar-li visibilitat, difondre-la i preservar-la.
 Articles i més inclou un conjunt molt extens de recursos que constitueixen la base de coneixement sobre la qual realitza les cerques PoliBuscador.

La cerca avançada facilita la realització de cerques complexes combinant diferents camps relacionats entre si per operadors (I, O, NO).

A més a més, permet aplicar filtres de tipus de material, idioma i data de publicació en el moment de llançar la consulta.

Historial de cerques


Des de la icona Anar als meus preferits o des del Menú superior de PoliBuscador tenim accés a l'Historial de cerques. Ací s'emmagatzemen totes les consultes que hem fet durant una mateixa sessió en PoliBuscador. Fent clic en el nom, podem tornar a executar-les.

Si no estem identificats, aquestes cerques s'eliminen quan tanquem PoliBuscador. Si estem identificats, es guardaran les darreres 100 cerques per a futures sessions.

Guardar cerques


Per a guardar de manera permanent una estratègia de cerca cal estar identificat i seleccionar l'opció Guardar cerca en la pàgina de resultats.

La gestió de les cerques guardades es realitza des de Els meus preferits (més informació en l'apartat Preferits).