La ciència de dades és una ciència interdisciplinar que combina coneixements d'informàtica, matemàtiques i estadística, als quals s'afegeix amb frequència el domini d'una determinada àrea temàtica (medicina, cièncias socials, educació, psicologia, etc.)
ACM

ACM Digital Library contié el text complet de totes les publicacions de la ACM (Association for Computing Machinery).

Biblioguia de la ACM Digital Library

IEEEXplore

IEEEXplore conté el text complet de les publicacions del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i editorials associades.

Resources and help

dblp

dblp computer science bibliography és una base de dades bibliogràfiques especialitzada en informàtica.

Using the dblp website

 

MathSciNet base de dades sobre matemàtiques i àrees afins (estadística, informàtica).

Statista és un dels primers portals estadístics del món. S'inclouen informes d'investigació de mercat, publicacions comercials, revistes científiques i bases de dades gubernamentals.

Biblioguia de Statista

Més bases de dades d'estadística

SABI conté informació financera de les principals empreses espanyoles i portugueses.

Taller de formació de SABI (video 45 min.)

Dimensions és una plataforma d'informació científica que inclou dades i eines d'anàlisi. Integra conjunts de dades disponibles per a tots els usuaris.

How to search in Dimensions

Dimensions analytics: quick start

Web of Science

Web of Science, propietat de l'empresa Clarivate Analytics, és una col·lecció de bases de dades de referències bibliogràfiques i cites de publicacions periòdiques que arrepleguen informació des de 1900 fins l'actualitat.

Web of Science core collection: quick reference guide

Scopus

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques i cites de l'empresa Elsevier, amb eines pel seguiment, anàlisi i visualització de la recerca.

Scopus tutorials

SpringerLink

SpringerLink és un dels portals d'informació científica més importants. Dóna accés a revistes i llibres de ciència, tecnologia, medicina, humanitats i ciències socials.

Tutorials de SpringerLink

ScienceDirect

ScienceDirect és un portal de revistes i llibres electrònics especialitzat en ciència i enginyeria.

Science Direct user's quick-start guide

Dialnet

Dialnet és el major portal de difusió de la literatura científica hispana. Està especialitzat en els àmbits de les ciències humanes, jurídiques i socials.

Ajuda de Dialnet

ÍnDICEs CSIC és un recurs bibliogràfic multidisciplinar que recopila i difón principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.

Manuals d'usuari del portal

Google Académico

Dataset Search és el cercador de conjunts de dades de Google.

Microsof Academic

DataCite és una organització sense ànim de lucre que facilita l'accés a les dades d'investigació, la seua reutilització i la seua correcta identificació.

Mendeley Data és el cercador de dades d'investigació de Mendeley.

  UCI Machine Learning Repository manté més de 500 conjunts de dades.
El catàleg de recursos del Center for Applied Internet Data Analysis inclou conjunts de dades per a l'anàlisi científic del tràfic d'Internet, topologies, enrutament i events relacionats amb la seguretat.
  re3data.org és un registre dels repositoris de dades d'investigació.
Catàleg de dades de Open Data UPV. Conjunts de dades oberts acadèmics, econòmics i institucionals de la UPV.

 Per tindre accés des de casa a tots els recursos electrònics subscrits per la biblioteca, es recomana configurar la connexió VPN a la UPV.

 

O'Reilly for Higher Education dóna accés a més de 40.000 llibres electrònics, vídeos i tutorials sobre informàtica i tecnologies de la informació.

L'àrea temàtica de Dades inclou llibres sobre enginyeria de dades, ciència de dades, aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial.

Biblioguia O'Reilly for Higher Education

Col·lecció de llibres sobre ciència de dades en SpringerLink

Series:

Biglioguia SpringerLink

Àrees temàtiques relacionades amb la ciència de dades en Wiley Online Library

Guia de l'usuari

 Més informació en la Biblioguia de llibres electrònics.