Tipus de fonts d'informació


Podem classificar les fonts d'informació en dos tipus:

 • Fonts d'informació primàries: són les que contenen informació directa o original (articles originals d'investigació i els seus conjunts de dades, ponències en congressos, estadístiques, normativa tècnica, legislació, fotografies, obres d'art, etc.)
 • Fonts d'informació secundàries:  són les que analitzen, interpreten o comenten les fonts primàries (articles de revisió, llibres de text, obres de referència com a enciclopèdies i diccionaris, etc.)

Segons les característiques de la informació que estiguem cercant, podrem consultar tant fonts primàries com secundàries i determinar quins tipus de documents s'ajustaran millor a les nostres necessitats. Això ens ajudarà a identificar quins recursos de cerca seran els adequats.

Recursos per a cercar informació


PoliBuscador és el portal d'accés a tots els recursos impresos i electrònics de les biblioteques de la UPV.

Mitjançant un formulari de consulta senzill s'accedeix a una gran quantitat de documents procedents de múltiples recursos d'informació (catàleg de la biblioteca, bases de dades, repositoris, etc.). A més, si ens identifiquem, tindrem accés als serveis personalitzats: reserves, favorits, historial...

La informació detallada sobre totes les seues funcionalitats està disponible en la Biblioguia de PoliBuscador

 Si som a casa, per tindre accés al text complet dels recursos subscrits per la biblioteca des de PoliBuscador o des de les bases de dades, és necessari configurar la connexió VPN a la UPV.

Accés

Per a realitzar cerques exhaustives és recomanable consultar bases de dades especialitzades. Podem accedir a les bases de dades subscrites o seleccionades per la biblioteca a través de PoliBuscador:

 • cercar una base de dades concreta:
  • seleccionant l'àmbit de cerca específic per a Bases de dades en el formulari inicial de cerca
 • cercar bases de dades d'una àrea temàtica:
  • utilitzant la classificació temàtica disponible en l'apartat Bases de dades del menú superior de la pàgina inicial de PoliBuscador
  • a través del llistat de bases de dades i recursos suggerits en realitzar una cerca
  • consultant la selecció de recursos de eas biblioguies temàticas

 Més informació en la Biblioguia de PoliBuscador

 També es poden localitzar bases de dades en accés obert en Listing of Open Access DataBases (LOADB)

 

Guies, ajudes i tutorials

Les Biblioguies temàtiques inclouen seleccions de recursos per àrees temàtiques realtizades per les Biblioteques de la UPV.

Són un bon punt d'inici per a localitzar els recursos especialitzats en cada matèria:

       

Biblioguies d'arquitectura, enginyeria civil i edificació Biblioguies d'arts i humanitats Biblioguies de ciència i tecnologia per a la salut Biblioguies de ciències  
Biblioguies de ciències socials i jurídiques Biblioguies d'enginyeria agroalimèntaria i forestal Biblioguies d'enginyeria industrial i aeronàutica Biblioguies de tecnologies de la informació i les comunicacions     

Característiques generals

Per cercar informació científica i acadèmica és recomanable substituir l'ús de cercadors generals per cercadors acadèmics. Aquest tipus de cercadors, a diferència dels cercadors genèrics, recuperen documents especialment seleccionats d'àmbits científics i acadèmics:

 • Pàgines web d'institucions científiques i acadèmiques
 • Articles de publicacions científiques
 • Documents depositats en repositoris
 • Patents
 • Tesis i treballs acadèmics
 • Monografies

A més, quan és possible, faciliten l'accés al text complet i proporcionen funcionalitats addicionals com a informació sobre les cites, creació d'alertes, exportació de registres, etc.

Cercadors acadèmics

 • Incorpora les cites dels documents
 • Enllaça amb els serveis de la biblioteca UPV si s'accedeix des del campus, si no, cal anar a l'apartat de Configuració i en l'apartat d'Enllaços a biblioteques afegir Universitat Politècnica de València-UPV.
 • Ens permet crear alertes per a la nostra consulta
 • També ens permet guardar i gestionar els registres que ens interessen a La meua Biblioteca

Biblioguia de Google Académico

 • Motor de cerca especialitzat en repositoris d'accés obert.
 • Recupera documents de més de 8000 fonts el 60% dels quals està disponible a text complet.
 • Permet delimitar els resultats per autor, tema, any de publicació, idioma i tipus de document.

Pàgina d'ajuda de BASE

 • Biblioteca digital per a publicacions científiques i cercador especialitzat en informàtica i ciències de la informació..
 • Inclou un índex de cites.
 • També cerca algorismes, dades, metadades, serveis, tècniques i programari.

Pàgina d'ajuda de CiteSeerX

 • És un motor que genera coneixement computacional. Proporciona respostes fàctiques exactes a preguntes formulades en llenguatge natural oferint dades, imatges, comparatives, etc
 • Fa càlculs dinàmics basats en una àmplia col·lecció de dades integrades, algorismes i mètodes.
 • Podem preguntar sobre càlculs matemàtics, programació, processament d'imatges, etc

WolframAlpha in a Nutshell

WolframAlpha (Ignacio Despujol Zabala, 2019)

 • Basat en un sistema de cerca federada, cerca en les bases de dades dels membres que col·laboren en el consorci
 • Permet visualitzar gràficament els resultats

Pàgina d'ajuda de WorldWideScience.org

 • Motor de cerques federades produït per Deep Web Technologies

Pàgina d'ajuda de ScienceResearch.com

 • Motor de cerca especialitzat en química
 • Indexa i recupera estructures químiques i informació associada
 • Motor de cerca especialitzat en enginyeria, fabricació i els segments del mercat científics i tècnics
Un repositori és un arxiu que reuneix i organitza documents digitals perquè puguen ser accessibles a través d'Internet, facilitant així l'accés obert a les publicacions científiques. Existeixen tres tipus de repositoris: institucionals, temàtics i de dades.

Repositoris institucionals

Són els creats per les pròpies institucions per a depositar, difondre i preservar la producció científica i acadèmica que generen.

 • RiuNet és el repositori institucional de la UPV. El seu objectiu fonamental és el de difondre i preservar la producció científica, acadèmica i corporativa de la comunitat universitària. Amb la creació i manteniment del repositori, la UPV contribueix a la difusió del coneixement en accés obert.
 • BuscaRepositorios: repositorios institucionales españoles de acceso abierto. L'índex de grup dóna accés al llistat de tots els repositoris d'universitats i centres d'investigació, consorciats i d'altres institucions.

Repositoris temàtics

Són els creats per grups d'investigadors o institucions per a reunir documents relacionats amb una àrea temàtica específica.

 • OpenDOAR: és el directori global de repositoris d'accés obert i les seues polítiques. La cerca avançada permet cercar els repositoris temàtics (disciplinary) seleccionant una àrea temàtica concreta.

Repositoris de dades

Emmagatzemen, conserven i comparteixen les dades de les investigacions.

 • ODiSEA: és un inventari internacional dels bancs de dades, repositoris, biblioteques d'imatges i revistes que admeten dades d'investigació a escala mundial.
 • re3data.org: registre dels repositoris de dades d'investigació.

Cerca de treballs acadèmics en repositoris

 Informació sobre les col·leccions de treballs acadèmics en RiuNet en la biblioguia de col·leccions.

 Més informació sobre RiuNet a la Biblioguia de Ciència oberta