Presentació escrita


Índex de continguts:


1. Aspectes formals i de contingut.
2. Resum: normativa, definició i recomanacions per a la seua elaboració.
3. Paraules clau: normativa, definició i recomanacions per a la seua selecció.
4. Bibliografia sobre redacció i presentació de treballs acadèmics.