Compartir la biblioteca


El compte de Zotero permet compartir de manera pública en la Web la nostra biblioteca i fer-la accessible a qualsevol persona.

Per a compartir-la cal anar a Settings i seleccionar l'opció de l'apartat Privacy.

Crear grups


Si tenim un compte en Zotero, podem crear grups per compartir les referències:

  • Des de la icona Nueva Biblioteca > Nuevo grupo
  • Des de la pestanya Groups del nostre compte de Zotero > Create a New Group

Triem el tipus de grup segons l'accés que vulguem permetre a altres usuaris o a membres del grup.

Una vegada creat, el grup apareix en les Biblioteques de grup i podem afegir referències arrossegant-les des de les nostres col·leccions

Els grups de tipus públic mostren els seus continguts a través d'una pàgina Web, molt útil per a difondre bibliografies i seleccions de recursos. Segons la configuració triada, es pot permetre unir-se al grup i aleshores aquest apareixerà integrat amb les Biblioteques de grup.

Integració de Zotero amb Mendeley


Mendeley permet la importació directa dels documents des de Zotero.

  • Cal tenir instal·lat Mendeley Desktop al mateix ordinador que Zotero
  • Tots els documents de Zotero s'importaran a Mendeley, fins i tot els que s'afegisquen després
  • No oblidarr sincronitzar amb Mendeley Web