Crear bibliografies


Per a crear bibliografies independents des d'una col·lecció cal seleccionar-la amb el botó dret del ratolí, triar el menú Crear Bibliografía desde la colección, escollir l'estil de citació, copiar-la al porta-retalls i enganxar-la en un document. També podem guardar-la en un document RTF o HTML i imprimir-la.

Pera  crear una bibliografia d'un conjunt de registres concrets, hi ha dues opcions:

  • amb el botó dret del ratolí, triem l'opció Crear bibligrafía a partir de los elementos seleccionados i seguim el mateix procediment del cas anterior,
  • o bé, arrosegar-los directaments a un document. En aquest cas, l'estil que s'aplica és el que està definit en Zotero > Editar > Preferencias > Exportar > Formato predefinido

Les bibliografies creades d'aquestes maneres es modifiquen directament en el document.

Inserir citacions en un document i afegir la bibliografia


Els connectors per als processadors de texts instal·lats en descarregar Zotero faciliten la inserció de citacions quan es redacta un text i la creació automàtica de la bibliografia corresponent al final del document. 

En Microsoft Word s'afegeix una nova pestanya anomenada Zotero:

Per a inserir citacions en un document:

  • Seleccionem Add/Edit Citation
  • Triem l'estil de citació que volem aplicar
  • Teclegem qualsevol informació de la referència i triem l'adequada de la llista que s'ofereix
  • Cliquem Intro

Si seleccionem la citació, podem editar-la per a afegir o modificar-ne la informació (afegir el número de pàgina, llevar l'autor si ja l'hem esmentat al text, etc.)

 

És possible incloure múltiples referències en una mateixa citació:

El desplegable de la Z ens dóna l'opció d'inserir les citacions utilitzant la vista clàssica de citació, que permet seleccionar la referència directament des de la nostra biblioteca de Zotero.

Si volem utilitzar sempre aquest mètode d'inserció de citacions cal definir-ho a Editar > Preferencias > Citar > pestanya Procesadores de texto marcant la casella Utilizar el cuadro de diálogo clásico Agregar cita.

Hem de tindre en compte que les modificacions que es fan en una citació en el processador de textos només s'apliquen en aquest mateix document. Per tant, si és una correcció de les dades de la referència, es recomana fer-la en la biblioteca de Zotero perquè estiga corregida en futurs usos i després clicar el botó Refresh per a actualitzar aquests canvis en el document.

Una vegada acabat de redactar el text, amb el botó Add/Edit Bibliography inserim de manera automàtica la bibliografia generada a partir de les citacions que hem inclòs en el document.

El canvi d'estil de citació i de bibliografia es realitza des de Document preferences. En triar un nou estil, es reformaten totes les citacions i la bibliografia.

Zotero insereix de manera automàtica en el document uns codis que permeten que les referències estiguen connectades amb la nostra biblioteca de Zotero per a poder actualitzar-les. Aquests codis poden eliminar-se amb el botó Unlink Citations, però es recomana guardar prèviament una còpia del document amb els codis perquè aquesta acció no es pot desfer.

La integració amb Google Docs afegeix un nou menú per Zotero en la interfície de Google Docs i és molt útil per a treballar documents en grup.

Afegir nous estils


Zotero, per defecte, tan sols incorpora alguns estils de citació. No obstant això, se'n poden afegir molts més.

Per a accedir a la resta d'estils disponibles cal anar a Editar > Preferencias > Citar > pestanya Estilos i clicar l'enllaç Obtener estilos adicionales.

S'obri una finestra amb el repositori d'estils de Zotero i ací cerquem l'estil que ens interesse pel nom, el format o l'àrea temàtica. En passar el ratolí pel títol de l'estil se'n previsualitzen referències tipus. Si premem en el títol de l'estil, automàticament s'incorpora a la llista d'estils de la nostra biblioteca de Zotero.

És interessant activar la casella incluir las URL de los artículos en las referencias perquè s'hi incloguen sempre.

A més, en Herramientas tenim els botons per accedir a l'Editor de estilos i a la Vista previa de estilos.