Guia d'ús


En la següent presentació es detallen els aspectes bàsics de l'ús de Google Acadèmic:

Disponible en RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/90936 

Bibliografia recomanada


 Blázquez Ochando, M. (2017). Estrategias de búsqueda experta en Google. Madrid: el autor.

 Bradley, P. (2017). Expert Internet Searching. London: Facet.

 Orduña Malea, E.; Martín Martín, A.; Ayllón Millán, J. M.; Delgado López-Cózar, E. (2016). La revolución de Google Scholar: destapando la caja de Pandora académica. Granada: Universidad de Granada.

 Ortega, J. L. (2014). Academic Search Engine: a quantitative outlook. Cambridge: Chandos.