Guardar referències de manera automàtica


Zotero permet guardar referències des de múltiples recursos (catàlegs, bases de dades, pàgines Web, etc.). Només cal fer clic en la icona  que apareix al costat de la barra d'adreçes del navegador (n'hi ha una de diferent per a cada tipus de document):

 • Referències individuals 
 • Llistes de resultats de cerques 
 • Si la pàgina no ofereix metadades que recuperar, apareix una icona Web en gris i Zotero guarda la pàgina o el document 

També es pot guardar seleccionant alguna de les opcions que apareixen amb el botó dret del ratolí

 

Si és una llista de resultats, en fer clic en la icona podem seleccionar les referències concretes que ens interessen, com per exemple en fer cerques en PoliBuscador o en Google Académico:

La referència es guarda en l'última carpeta utilitzada, però podem triar qualsevol carpeta de la nostra biblioteca des del desplegable de Guardando a. A més, en aquest moment podem afegir també etiquetes als registres guardats.

Per a cada referència es guarden totes les metadades disponibles i si té inclòs l'arxiu pdf amb el text complet, normalment aquest s'adjuntarà de manera automàtica a la referència.

A més, si és una pàgina Web, s'emmagatzema una còpia amb els continguts que aquesta té en el moment de guardar-se.

Si no tenim l'aplicació oberta, podem dir al navegador que guarde les referències directament en la nostra biblioteca en línia (en la configuració de l'extensió Zotero Connector). La referència es guardarà en Mi Biblioteca i després ja es podrà incloure en qualsevol col·lecció.

Importació de referències


Alguns recursos no són compatibles amb Zotero. En aquests casos, haurem d'exportar els registres que ens interessen a un arxiu (en format RIS, BibTex, Zotero RDF, etc.) i importar aquest arxiu.

 • Des de Zotero, seleccionar el menú Archivo > Importar i triar l'arxiu descarregat
 • Les referències es guarden en Zotero en una nova carpeta amb el nom de l'arxiu

Afegir una referència manualment


Des del menú de Zotero Archivo > Nuevo elemento o des de la icona Nuevo elemento, podem afegir de manera manual qualsevol tipus de referència editant la informació de cada camp.

  

Agregar referències per identificador


El botó Afegir element(s) per identificador ens permet afegir referències a partir de l'ISBN, el DOI, el PMID (PubMed ID) o el arXiv ID.

Es guarda la referència amb totes les metadades completades.

Guardar arxius PDF


Quan guardem un arxiu PDF en Zotero, directament des del navegador o arrossegant-lo al panell de referències des d'on el tinguem arxivat en el nostre ordinador, es recuperen de manera automàtica les metadades. A més, es reanomena l'arxiu sobre la base d'aquestes metadades.

 

Si no estem satisfets amb les metadades recuperades, podem seleccionar l'opció Deshacer recuperar metadatos  del menú. En aquest cas, o si no fos possible recuperar les metadades, podem triar l'opció del menú Crear un ítem contenedor a partir del seleccionado i després completar manualment la informació de cada camp.

Revisar i corregir les referències


És recomanable revisar la informació de cada referència emmagatzemada en Zotero per detectar errors i assegurar-nos de crear les citacions i les bibliografies amb totes les dades correctes.

 • El tipus de document és important perquè per a cada tipus es defineixen uns camps de descripció específics.
 • Cal assegurar-se que no hi ha un punt al final del títol.
 • Per canviar entre minúscules i majúscules, seleccionarem la informació del camp títol amb el botó dret del ratolí i triem l'opció del menú.
 • Canviem si cal la funció d'autoria.
 • En els camps d'autoria es pot triar entre utilitzar dos camps (nom i cognoms) o camp simple (per a autors institucionals, per exemple).
 • Fent clic sobre el cognom amb el botó dret del ratolí podem intercanviar nom i cognom.
 • Si hi ha informació en el camp edició, ha de ser únicament numèrica.