ACM

ACM Digital Library conté el text complet de totes les publicacions de l'ACM (Association for Computing Machinery) i a més a més, permet l'accés a les publicacions d'altres organitzacions membres de l'ACM.

Biblioguia de la ACM Digital Library

IEEEXplore

IEEEXplore és un portal que facilita l'accés al text complet de les publicacións de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i editorials associades.

Resources and help

dblp

dblp computer science bibliography és una base de dades bibliogràfica especialitzada en informàtica que indexa més de 5 milions de publicacions.

Using the dblp website

Emerald

Emerald Insight és una base de dades especialitzada en negocis, gestió, economia, enginyeria, informàtica, tecnologia i ciències socials.

Guia de l'usuari de emerald insight

SpringerLink

SpringerLink és un dels portals d'informació científica més importants. Dóna accés a revistes i llibres de ciència, tecnologia, medicina, humanitats i ciències socials.

Tutorials de SpringerLink

ScienceDirect

ScienceDirect és un portal de revistes i llibres electrònics especialitzat en ciència i enginyeria.

Science Direct user's quick-start guide

Web of Science

Web of Science, propietat de l'empresa Clarivate Analytics, és la col·lecció de bases de dades de referències bibliogràfiques i cites de publicacions periòdiques que recopilen informació des de 1900 fins a l'actualitat.

Web of Science core collection: quick reference guide

Scopus

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques i cites de l'empresa Elsevier, amb eines pel seguimient, anàlisi i visualització de la recerca.

Scopus tutorials

Dialnet

Dialnet és el major portal de difusió de la literatura científica hispana. Està especialitzat en els àmbits de les cièncias humanes, jurídiques i socials.

Ajuda de Dialnet

ÍnDICEs CSIC és un recurs bibliogràfic multidisciplinar que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyles.

Manuals d'usuari del portal

Google Académico

Google Acadèmic és un cercador especialitzat que recupera documents científics i académics (artícles, llibres, tesis, informes, ponències, etc.)

Biblioguia de Google Acadèmic

Microsof Academic

Microsoft Academic és un cercador semàntic multidisciplinar creat per Microsoft que proporciona informació sobre les cites dels documents i l'impact d'autors, revistes, institucions, etc.

BASE

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) cerca en recursos seleccionats per la seua qualitat i rellevància. Aproximadament el 60% dels documents recuperats estan en accés obert.

CiteSeerX

CiteSeerx és un cercador especialitzat en informàtica i ciències de la informació. Proporciona estadístiques de cites.

Science Research

ScienceResearch.com és un motor de cerques federades produït per Deep Web Technologies.

Semantic Scholar

Semantic Scholar aplica la intelligència artificial per realitzar cerques més efectives.

 Per tindre accés des de casa a tots els recursos electrònics subscrits per la biblioteca, es recomana configurar la connexió VPN a la UPV.

O'Reilly

O'Reilly for Higher Education és una plataforma que dóna accés a més de 40.000 llibres electrònics, vídeos i tutorials sobre informàtica, negocis, tecnologies de la informació i habilitats per a la gestió de les editorials més importants del sector (O'Reilly, Pearson, Packt, etc.)

Biblioguia O'Reilly for Higher Education

 Biblioteca Online ENI

La Biblioteca Online ENI és una plataforma que dóna accés a més de 200 llibres en castellà especialitzats en informàtica publicats per l'editorial ENI.

Biblioguia de la Biblioteca Online ENI

Col·lecció de llibres d'informàtica en SpringerLink.

Lecture Notes in Computer Science és una sèrie de llibres que arrepleguen els resultats de les recerques més recents en informàtica, tecnologies de la informació i ensenyament.

Biblioguia de SpringerLink

Cercar la col·lecció de llibres filtrant per domain: computer science en ScienceDirect.

Biblioguia de ScienceDirect

Col·lecció de llibres d'informàtica en Wiley Online Library

Guia de l'usuari

 Més informació en la Biblioguia de llibres electrònics

Col·lecció de evistes electróniques d'Informàtica en PoliBuscador

 Revistes d'informàtica en ScienceDirect

 Revistes d'informàtica en SpringerLink

 Revistes d'informàtica en Wiley Online Library

Revistes d'informàtica i matemàtiques de MDPI

 Revistes d'informàtica en accés obert en DOAJ (Directory of Open Access Journals)