Bases de dades:

Especialitzades:
Multidisciplinars:

Revistes electròniques:

Per matèries:
Amb alt Factor d'Impacte:

Llibres electrònics per materies:


Treballs Acadèmics:

En Riunet es poden consultar tots els TFG o TFM de la UPV, si estan en obert, es podrà accedir al text complet.


Bibliografia Recomanada:

En PoliBuscador es pot localitzar la Bibliografia Recomanada pels professors de les assignatures de les dues titulacions: