Identificar-se


La Meua Biblioteca és l'espai en el qual cada usuari identificat pot gestionar els seus préstecs i reserves, veure les possibles sancions o missatges de la biblioteca i accedir a la informació dels detalls personals del seu compte d'usuari.

La Meua Biblioteca


Préstec actius

Llistat amb els documents que tenim en préstec que ens permet controlar les dates de venciment i les renovacions:

 • Poden ordenar-se per data de venciment o per títol
 • Es poden renovar tots els documents a la vegada o renovar solament els seleccionats
  • Si no es compleixen les condicions per a la renovació s'inidca que l'exemplar és No renovable i en passar el cursor pel damunt apareix el motiu
 • En seleccionar exemplars s'activen les opcions per a guardar-los en Els meus preferits (icona de la xinxeta) i exportar-los a Excel, BibTex o RIS, Mendeley, imprimir o enviar per correu electrònic (icona dels tres punts)
 • En desplegar la informació de cada exemplar (o si triem l'opció Ampliar tots els exemplars) es pot consultar la data màxima de renovació
 • Si tenim un llibre vençut es mostra un missatge ressaltat en roig

 

Préstecs histórics

També podem consultar el nostre historial de préstecs ordenat per data de devolució o per títol. Seleccionant exemplars concrets, s'activen les mateixes opcions que per als préstecs actius: guardar-los en els meus preferits, exportar, imprimir i enviar per correu.

Sol·licituds

Llistat de les sol·licituds de reserva o adquisicions tenim pendents:

 • Les reserves assignades apareixen ressaltades amb una icona i inclouen la data límit de recollida
 • Les reserves pendents indiquen el lloc que ocupem en la cua de reserves
 • Si ja no estem interessats en una reserva, la podem cancel·lar
 • En seleccionar registres concrets, s'activen les opcions per a guardar, exportar, imprimir o enviar per correu electrònic

Bloquejos i missatges

Si tenim els serveis bloquejats ací podrem veure el motiu i la data de compliment del bloqueig.

Detalls personals

En aquest apartat podem veure a quin grup d'usuaris pertanyem i definir l'idioma que volem per a la interfície de PoliBuscador (anglès, espanyol o valencià).