Crear col·leccions i afegir canals RSS


Per defecte, Zotero té una carpeta anomenada Mi Biblioteca que inclou totes les referències que anem guardant.

Des del botó Nueva colección en podem crear tantes com vulguem per a poder organitzar les referències. També es poden crear sub-col·leccions arrossegant una carpeta dins d'una altra o seleccionant una col·lecció amb el botó dret del ratolí i triant Nueva subcolección en el menú.

   

La Biblioteca Mis Publicaciones permet crear un llistat dels treballs propis i compartir-los en la pàgina de perfil de zotero.org, assignant-los la llicència d'ús que decidim.

Des del botó Nueva Biblioteca > Nuevo canal, podem subscriure canlas RSS (per exemple de revistes) per a facilitar la incorporació dels nous articles que rebem per aquests canals a la nostra biblioteca.

Afegir referències a una col·lecció


Una referència pot estar en diverses col·leccions alhora. Per a afegir referències a una col·lecció les seleccionem i les arrosseguem des del panell central a la col·lecció que ens interesse.

En arrossegar-las, les referències es mantenen en les dues col·leccions (el que fem és copiar-les).

Si el que volem és moure les referències, hem de fer-ho prement alhora la tecla de majúscula, o bé, arrossegar-les a la nova col·lecció i després llevar-les de la col·lecció d'origen.

Pera  eliminar una referència podem:

  • Llevar-la de la col·lecció (continua estant en La Meua Biblioteca i en qualsevol altra col·lecció en la qual estiguera inclosa): amb el botó dret del ratolí > Quitar elemento de la colección o amb la tecla Supr.
  • Moure-la a la paperera: amb el botó dret del ratolí > Mover elemento a la papelera. Aquesta acció l'elimina de totes les col·leccions i la passa a la Paperera. Des d'ací podem restaurar-la a la biblioteca o eliminar-la de manera definitiva.

    

Per a saber en quina col·lecció o col·leccions tenim enmagatzemades les referències de La meua Biblioteca, hem de seleccionar la referència i prémer la tecla Ctrl. La col·lecció apareixerà ressaltada.

Ordenar les referències


La informació que es mostra de cada referència en el panell central pot personalitzar-se, incloses les columnes que se seleccionen.

La llista de referències es pot ordenar per cadascuna de les columnes clicant en el nom de la columna i triant-ne una altra per a la ordenació secundària.

 

 

Utilitzar les etiquetes


En la part inferior del panell esquerre de Zotero que conté les col·leccions, es troba el panell de les etiquetes.

Les etiquetes són paraules clau que ajuden a descriure la temàtica de les referències i que es poden utilitzar per realitzar cerques dins de les nostres col·leccions, elaborar llistes, etc.

Algunes etiquetes són automàtiques i s'incorporen juntament amb la referència quan la guardem (identificades per la icona de color taronja). Si no volem que aquestes etiquetes es recuperen de manera automàtica podem indicar-ho des del menú Editar > Preferències > General, desmarcant la casella d'Etiquetar elements automàticament amb paraules clau i encapçalaments de matèria.

A més a més, cada usuari pot definir totes les etiquetes que vulga (identificades per la icona de color blau).

Per a afegir una etiqueta cal seleccionar la referència i, en la pestanya Etiquetas, cal prémer el botó Añadir. A més, es pot assignar un color distintiu a les etiquetes seleccionant-les en el panell d'etiquetes amb el botó dret del ratolí i triant l'opció Asignar color. Aquest color es mostra just davant del títol de la referència.

Per a afegir una etiqueta a un conjunt de referències, podem seleccionar-les i arrossegar-les damunt de l'etiqueta que es vulga afegir.

Les etiquetes també poden afegir-se als documents i a les captures de la Web que s'incloguen en cada referència.

Les etiquetes poden emprar-se com a filtres per a recuperar referències de les nostres col·leccions. Quan triem una etiqueta, el panell central mostra totes les referències que la tenen assignada. Es pot seleccionar més d'una etiqueta alhora.

Adjuntar fitxers i notes


Des de la icona Añadir adjunto o seleccionant la referència amb el botó dret del ratolí es poden adjuntar fitxers a les referències de la nostra bibliotioteca. També es poden afegir enllaços a una pàgina Web o a la ubicació de l'arxiu en el nostre ordinador.

Si adjuntem un fitxer PDF és possible subratllar i afegir-hi anotacions:

  • Obrim el fitxer
  • Fem les anotacions, etc. en el document
  • Guardem els canvis

Hi ha diverses opcions per a afegir Notes a una col·lecció o a una referència:

  • Amb la icona de la barra d'eines
  • Seleccionant la referència amb el botó dret del ratolí
  • Des de la pestanya Notes del panell d'informació de la referència amb el botó afegir

Les notes afegides a col·leccions es mostren en el panell central, al nivell de les referències.

Detecció de duplicats


En seleccionar Items duplicados veiem les referències detectades com duplicades en el panell central.

Si en triem una, Zotero marca les duplicades i mostra l'opció de fusionar els ítems. Si hi ha diferents versions o canvis en la informació d'algun camp, podem decidir amb quina informació ens quedem.

Cercar referències


A la barra d'eines hi ha una casella de cerca ràpida que localitza els termes introduïts dins en col·lecció seleccionada (biblioteques de grup i fonts incloses).

Si cliquem la icona de la lupa, s'obri el formulari de cerca avançada, en el qual podem definir en quines biblioteques o fonts es fa la cerca i incorporar una gran varietat de condicions i criteris de cerca.

Les cerques guardades s'integren en les col·leccions amb una icona pròpia (una carpeta amb una lupa).