Què és l'accés obert?


El concepte d'Accés Obert (Open access) es va definir l'any 2002 en la Declaració de Budapest:

Per "accés obert" a aquesta literatura [1] entenem que estiguin disponibles de manera gratuïta a Internet, i que qualsevol usuari estigui autoritzat a llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o afegir un enllaç al text complet d’aquests articles, rastrejar-los per a la indexació, incorporar-los com a dades en un programa informàtic o utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit que sigui legal, sense barreres econòmiques, legals ni tècniques, a part de les que són inseparables del mateix accés a Internet. L’única limitació quant a la reproducció i distribució i l’únic paper dels drets d’explotació en aquest àmbit hauria de ser donar als autors el control sobre la integritat dels seus treballs i el dret de ser reconeguts i citats adequadament..

[1] La literatura científica revisada per parells

Així doncs, l'accés obert consisteix en l'eliminació de les barreres econòmiques (accés gratuït) i en l'eliminació de la majoria de les restriccions d'ús de les publicacions científiques (que es puga utilitzar i reutilitzar la informació sense necessitat de sol·licitar permís a l'autor)

Els beneficis de la difusió en accés obert repercuteixen en diversos àmbits: els investigadors, les institucions i la societat en general.

Icones dissenyats per surang, Freepik y Eucalyp de www.flaticon.es 

 Consulta la Biblioguia d'Accés Obert per ampliar la informació

Les llicències Creative Commons


Les licències Creative Commons sorgeixen com una alternativa per a la gestió dels drets d'autor en l'era digital ja que el mateix autor pot expressar de manera molt senzilla els usos que permet per a la seua obra: difondre-la, adaptar-la o modificar-la, fer un ús comercial, etc.

L'objectiu que es persegueix és facilitar la cultura de la creació:

 • compartint lliurement el coneixement
 • afavorint la reutilització dels continguts
 • respectant sempre el dret al reconeixement de l'autor

Les llicènciess Creative Commons es componen de 4 atributs bàsics que, donen lloc a 6 tipus diferents de llicències:

 • Reconeixement (Attribution): en qualsevol obra s'haurà de reconèixer l'autor citant-lo. Aquest atribut està present en totes les combinacions ja que és un dret inalienable que cada autor posseeix pel mer fet de crear una obra.
 • No comercial (Non comercial): l'explotació de l'obra queda limitada a usos no comercials.
 • Sense obres derivades (No derivate Works): no es permet difondre obres derivades de la obra original (traduccions, adaptacions, etc.).
 • Compartir igual (Share alike): es poden crear obres derivades sempre que es compartisquen amb la mateixa llicència que l'original.

Les 6 licències resultants serien:

CC BY  
Reconeixement

Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

CC BY-SA  
Reconeixement-CompartirIgual

Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

CC BY-ND 
Reconeixement-SenseObraDerivada

Es permet l'ús comercial de l'obra però no la difusió d'obres derivades creades a partir de l'original. 

CC BY-NC 
Reconeixement-NoComercial

Es permet la generació d'obres derivades sempre que no s'en faça un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.

CC BY-NC-SA 
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual

No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original. 

CC BY-NC-ND 
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada

No es permet un ús comercial de l'obra original ni la difusió d'obres derivades.

Cada llicència té 3 nivells:

 • Codi legal: el text del contracte amb totes les clàusules legals.
 • Codi humà:  resum de les principals condicions de la llicència en un llenguatge fàcilment comprensible per qualsevol persona.
 • Codi digital: codi llegible per màquina que serveix perquè els motors de cerca i altres aplicacions identifiquen el treball i les condicions d'ús.

Podem afegir una llicència Creative Commons  a les nostres creacions d'una manera molt senzilla a través del formulari Web:

  • En funció de les característiques que seleccionem s'anirà modificant el tipus de llicència.
  • A més a més, podem introduir dades complementàries de títol, autoria, etc. perquè s'incorporen com a metadades en el codi HTML.
  • Finalment, es genera el codi per inserir-lo en la Web

Per afegir la llicència a un document que no està en línia cal triar en Marcatge de la llicència l'opció Fora de línia i copiar i pegar el text resultant en el document. A més, es poden descarregar les imatges de les llicències per afegir-les al costat del text.