Recursos Educatius Oberts

Els objectes d'aprenentatge de les convocatòries Docència en Xarxa han de ser depositats obligatòriament en RiuNet i des de les últimes convocatòries comptar amb una llicència Creative Commons.

El repositori compta amb una comunitat específica dins de materials docents Docència en Xarxa, on les metadades permeten la seua localització per a la reutilització. Així, es pot filtrar per Nivell d'interactivitat o Destinatari.

Aquesta comunitat presenta els objectes d'aprenentatge en diferents col·leccions segons el seu tipus on destaquen els polimedia amb més de 5000 objectes:

 

El professorat de la UPV pot depositar Altres materials docents que consideren d'interès per a l'alumnat i que no es regeixen pels criteris d'extensió o estructura de les convocatòries de docència en xarxa. Alguns departaments o grups compten amb les seues pròpies col·leccions específiques.

Dins de les accions de difusió de les nostres col·leccions, des de RiuNet es col·labora amb llocs especialitzats com en el cas de MERLOT (Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching). MERLOT és una comunitat oberta que té com a objectiu intercanviar recursos docents universitaris al llarg de tothom. Tots els materials de MERLOT són revisats i mantenen la informació d'origen del recurs al qual proporcionen accés i estan classificats mitjançant metadades que permeten una cerca selectiva.

Més de 7500 objectes d'aprenentatge de RiuNet, sent el tercer major proveïdor d'aquest tipus de documents. Aquests objectes estan classificats per disciplines i poden ser valorats pels usuaris o revisors. Entre altres dades inclouen tipus de llicència, plataforma on pot visualitzar-se, audiència a qui va dirigit, tipus d'objecte… des de RiuNet s'ha treballat per a traspassar la major quantitat d'informació d'interès per a les cerques de material.

Teniu informació més completa en PoliScience en el post Els Objectes d'aprenentatge de RiuNet en MERLOT

Docència en xarxa és la iniciativa de la UPV per a fomentar la creació de materials docents reutilitzables en format digital. Aquests objectes d'aprenentatge han de ser depositats en RiuNet.

Cada curs es realitza una convocatòria dirigida al personal docent i d'administració de les diferents unitats de formació de la universitat per a la creació d'objectes d'aprenentatge, atorgant-se premis a la qualitat.

És la unitat mínima d'aprenentatge, en format digital, per a ser reutilitzada.

Podem assenyalar algunes de les seues característiques principals:

 • Capacitat d'actualització i/o modificació constant, és utilitzable des d'Internet i accessible a moltes persones simultàniament i des de diferents llocs.
 • Inclou contingut interactiu (exercicis, simulacions, gràfics…) que faciliten el procés d'assimilació i el seguiment del progrés de cada alumne.
 • Indivisible i independent d'altres objectes d'aprenentatge, per la qual cosa ha de tenir sentit en si mateix i no pot descompondre's en parts més xicotetes.
 • Reutilitzable en contextos educatius diferents. Per a això és necessari que:
  • Els continguts no han d'estar contextualitzats (no fer referència a la seua ubicació ni en l'assignatura, ni en la titulació, ni en el temps…).
  • Es determinen alguns dels possibles contextos d'ús, facilitant el procés posterior de redissenye i implementació.
  • Se li atorguen prèviament una sèrie de característiques identificatives o atributs (metadades) que permeten distingir-los d'altres objectes. Aquesta informació descriptiva permetrà que siga localitzat fàcilment.
 • Junt a altres objectes, es poden aconseguir objectius d'aprenentatge més amplis, portant a la construcció dels anomenats mòduls d'aprenentatge.

La UPV ha creat guies per a l'elaboració dels diferents tipus d'objectes d'aprenentatge.

Destaquem els principals tipus d'objectes d'aprenentatge

Objectes d'aprenentatge en format text digital, amb una extensió entre 5 i 10 pàgines, l'objectiu de les quals és facilitar l'aprenentatge de l'estudiant d'un concepte i/o procediment concret. Ha de ser motivador i enfocat a l'aprenentatge. Es tracta de treballs inèdits pel que no s'accepten treballs publicats amb anterioritat o que estiguen en procés de revisió per part d'una altra publicació.

Articles docents en RiuNet

L'alumne pot realitzar simulacions numèriques interactives amb càlcul en temps real, variant els paràmetres d'entrada i observant els resultats en forma gràfica, realitzades en Matlab, Mathematica i/o Java.

Laboratoris virtuals en RiuNet

Vídeos amb una part important de vídeo en moviment, construïts a partir de filmacions realitzades amb una càmera de vídeo i la seua posterior edició, afegint el corresponent enregistrament de so en directe o veu en off. Aquest vídeo va dirigit a facilitar l'aprenentatge de l'estudiant d'un concepte i/o procediment concret.

Vídeos didàctics en RiuNet

És un sistema dissenyat en la UPV per a la creació de continguts multimèdia com a suport a la docència presencial. Consisteix en l'enregistrament d'un vídeo en els estudis polimedia UPV (polimedia i polimedia +) on el resultat mostra la imatge del docent acompanyada per diapositives, imatges, entorns virtuals de suport, etc.

PoliMedias en RiuNet

És un sistema de vídeos amb captura de pantalla i veu en off o imatge del docent allotjats en els servidors de la UPV.

Screencast en RiuNet

La Guia de Recursos Educatius Oberts: Kit de REA està pensada per a oferir informació i eines per a ajudar al professorat i al personal de les biblioteques a entendre que són, com crear-los, usar-los, reutilitzar-los i compartir-los.

REBIUN ha traduït al castellà i adaptat aquesta guia. Us convidem a conèixer-la i, per a això, avancem que trobareu en els 8 modulos que la componen. Aquest treball ha sigut reconegut amb el premi Open Education Award for Excellence! en la categoria Open Reuse/Remix/Adaptation Award.

Sobre REA

Aprèn el perquè i el com dels REA

 

Docència

Aplica pràctiques obertes de docència

i aprenentatge en els teus cursos

 

Curació

Troba i avalua REA per a usar i compartir

 

Creació

Crea i adapta REA per a la docència

i l'aprenentatge

Llicències

Coneix i aplica les llicències obertes

 

Col·laboració

Col·labora amb col·legues i estudiants

en l'elaboració dels REA

Defensa

Comunica, de manera efectiva, el valor dels REA

Sostenibilitat

Influència de la perdurabilitat i èxit dels REA