Renovacions


La renovació dels documents prestats podrà realitzar-se sempre que:

  • no hi haja cap sol·licitud de reserva del document per part d'un altre usuari
  • no s'estiga bloquejat per haver retornat documents amb retard
  • no es tinga cap préstec amb la data de devolució vençuda
  • no s'haja excedit el termini màxim de renovació
    • els documents amb préstec normal podran renovar-se fins a un màxim de 4 mesos
    • els documents amb préstec reduït podran renovar-se fins a un màxim de 2 mesos

En realitzar-se una renovació, el període de préstec podrà ser escurçat si aquest supera la data màxima de renovació.

 Els préstecs es renoven de manera automàtica (veure apartat Auto-renovacions)

 També es poden gestionar les renovacions de forma manual des de La Meua Biblioteca > Préstecs (més informació en l'apartat  La Meua Biblioteca)

Auto-renovacions


Els préstecs es renoven de manera automàtica 2 dies abans de la data de venciment si el document compleix les condicions per a ser renovat.

  • Si no pot ser renovat, s'envia l'avís de devolució.

 És convenient revisar el contingut de la carta Resum de circulació que la biblioteca envia el dia 2 de cada mes per a controlar els documents que tenim en préstec. Les dates de devolució indicades en aquesta carta són les dates de venciment que els préstecs tenen el dia 2, independenment que després pugan ser renovats o auto-renovats.

 Cal recordar que en l'apartat La meua biblioteca tenim disponible en tot moment la informació dels nostres préstecs: la data de préstec, la data màxima de renovació i els motius que no han permés una auto-renovació (si es dóna el cas)