Pàgina de resultats


La pàgina de resultats mostra tots els registres que coincideixen amb els criteris de cerca introduïts.

Per a afinar millor els resultats de la nostra cerca podem treballar amb el conjunt de registres recuperats canviant la seua ordenació o aplicant alguns dels múltiples filtres que trobem en el menú de la dreta.

Informació del registre


La pàgina de resultats ofereix la informació bàsica de cada registre:

 • Tipus de document, títol, autor-es, editorial i data de publicació
 • Resum sobre la disponibilitat del document
 • Existència de múltiples versions (diverses edicions o versions en diferents formats) o múltiples fonts (base de dades de la qual s'ha recuperat la informació)

 • Informació adicional: peer-reviewed (article revisat per experts), open access (publicació en accés obert), cites rebudes i referències citades (icones de les fletxes)

Des de la pàgina de resultats, fent clic en el títol accedim a la informació del registre complet per a:

 • treballar amb el registre (Enviar a).
 • visualitzar el text complet (Visualitzar-lo). Podem veure totes les fonts que proporcionen accés al text complet i altres dades d'interés (accés via VPN si estem fora de la UPV, usos permesos, llicències d'ús, etc.)
 • accedir a un exemplar físic (Accés al document)
  • proporciona informació sobre la ubicació iy disponibilitat del document
  • per a veure el període de préstec és necessari estar identificat
  • per a localitzar el document en la prestatgeia cal anotar la signatura
 • obtindre les dades bibliogràfiques completes (Detalls)
 • veure enllaços relacionats (Enllaços)
 • afegir etiquetes (Etiquetes)

Les fletxes de la part esquerra permeten navegar entre els diferents registres sense haver de tornar a la pàgina de resultats breus.

Treballar amb els registres


La llista de resultats d'una cerca permet seleccionar conjunts de registres. La selecció pot ser:

 • registres individuals: seleccionant la casella de verificació que es troba davant de cada registre
 • tots els registres d'una pàgina: seleccionant la casella que es troba damunt de la llista
 • selecció dels 50 principals: seleccionant un element o tots apareix un enllaç per escollir els 50 resultats principals

En seleccionar registres s'activa la icona ··· amb les opcions per:

 • Exporta-los: a Mendeley, en format BibTeX (utilizat, per exemple, per a crear bibliografies en documents generats en LaTeX) o RIS
 • Imprimir les dades del registre
 • Enviar per correu electrónic la informació bibliogràfica del registre

Si treballem amb un registre individual podem realitzar dues accions més:

 Per a cada registre individual o en seleccionar conjunts de registres tenim la possibilitat de guardar-los en Els meus preferits amb la icona  (més informació en l'apartat Preferits).