Pàgina de resultats


La pàgina de resultats mostra tots els registres que coincideixen amb els criteris de cerca introduïts.

Per a afinar millor els resultats de la nostra cerca podem treballar amb el conjunt de registres recuperats canviant la seua ordenació o aplicant alguns dels múltiples filtres que trobem en el menú de la dreta.

 Els resultats de les cerques realitzades en l'àmbit BUVAL inclouen el filtre Institució per veure els exemplars d'una biblioteca concreta del Consorci.

Informació del registre


La pàgina de resultats ofereix la informació bàsica de cada registre:

 • Tipus de document, títol, autor-es, editorial i data de publicació
 • Resum sobre la disponibilitat del document
 • Existència de múltiples versions (diverses edicions o versions en diferents formats) o múltiples fonts (base de dades de la qual s'ha recuperat la informació)

 • Informació adicional: peer-reviewed (article revisat per experts), open access (publicació en accés obert), cites rebudes i referències citades (icones de les fletxes) i accés direct al PDF (si està disponible en Unpaywall).

Des de la pàgina de resultats, fent clic en el títol, accedim a la informació del registre complet per veure tota la informació i les accions disponibles:

 • treballar amb el registre (Enviar a)
 • visualitzar el text complet si es tracta de un document electrònic (Veure en línia). Podem veure totes les fonts que proporcionen accés al text complet i altres dades d'interés (accés via VPN si estem fora de la UPV, usos permesos, llicències d'ús, etc.)
 • accedir a un exemplar físic (Accés al document)
  • proporciona informació sobre la ubicació iy disponibilitat del document
  • per a veure el període de préstec és necessari estar identificat
  • per a localitzar el document en la prestatgeia cal anotar la signatura

 • obtindre les dades bibliogràfiques completes (Detalls)

 • veure enllaços relacionats (Enllaços) i veure o afegir etiquetes (Etiquetes)
 • explorar tota la informació relacionada amb el registrre aportada per Syndetics

 Les fletxes de la part esquerra permeten navegar entre els diferents registres sense haver de tornar a la pàgina de resultats breus.

Treballar amb els registres


La llista de resultats d'una cerca permet seleccionar conjunts de registres. La selecció pot ser:

 • registres individuals: seleccionant la casella de verificació que es troba davant de cada registre
 • tots els registres d'una pàgina: seleccionant la casella que es troba damunt de la llista
 • selecció dels 50 principals: seleccionant un element o tots apareix un enllaç per escollir els 50 resultats principals

En seleccionar registres s'activa la icona ··· amb les opcions per:

 • Exporta-los: a un arxiu Excel (màxim 50 registres), a Mendeley, en format BibTeX (utilizat, per exemple, per a crear bibliografies en documents generats en LaTeX) o RIS
 • Imprimir les dades del registre
 • Enviar per correu electrónic la informació bibliogràfica del registre

Si treballem amb un registre individual podem realitzar més accions:

 • accedir al codi QR per escanejar-lo amb el mòbil
 • obtindre un enllaç permanent del registre
 • Citar el document en un dels formats disponibles: APA, Chicago, Harvard, MLA, ISO 690, Vancouver, IEEE i BibTeX (Més informació en la Biblioguía Citas y referencias bibliográficas)

 Per a cada registre individual o en seleccionar conjunts de registres tenim la possibilitat de guardar-los en Els meus preferits amb la icona  (més informació en l'apartat Preferits).