Es pot accedir a Turespaña Online des de PoliBuscador, a través del menú superior Bases de dades cercant pel nom. L'enllaç Disponible en línia obri una nova pantalla, en aquesta, davall de "Text complet disponible" trobem l'enllaç a Turespaña online.

Ofereix tant continguts en obert com continguts exclusius per a usuaris registrats. Per accedir a la zona privada del portal cal disposar de correu electrònic i contrasenya. Per registrar-se en el portal, cal seguir tres passos »

 

Des de la pàgina d'inici de Turespaña podem accedir als continguts a través de les següents opcions del menú de navegació superior:

 • Estadístiques i coneixement turístic.
 • Accés subscriptors.

 

Estadístiques turístiques

» FITXA DE COJUNTURA (FRONTUR, EGATUR…)

Ofereix un quadre resum amb dades dels principals indicadors estadístics, relacionats amb el sector turístic en Espanya, elaborats per l'INE i altres Organismes Oficials Espanyols:

 • Estadística de moviments turístics en fronteres. FRONTUR (INE)
 • Enquesta de despesa turística. EGATUR (INE)
 • Moviments turístics de los espanyols. Enquesta de Turisme de Residents/FAMILITUR (INE)
 • Enquestes d'ocupació turística. OCUPATUR (INE). Ofereix informació sobre els graus d'ocupació en diferents tipus d'allotjaments turístics.
 • Índex de preus i indicadors de rendibilitat (INE)
 • Balança de pagaments (Banco de España)
 • Ocupació turística (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

» BUTLLETÍ DE COJUNTURA TURÍSTICA. COYUNTUR

És un informe trimestral que conté un anàlisi de la sèrie de cicle-tendència dels principals indicadors turístics.

» OCUPACIÓ TURÍSTICA

Ofereix informació sobre la ocupació en la indústria turística, elaborada a partir de dos fonts de dades:

» TRANSPORT AERI

Inclou informes mensuals sobre:

 • Companyies Aèries de Baix Cost. Anàlisi basat en els registres administratius sobre passatgers en vols internacionals amb destí Espanya, proporcionats per AENA.
 • Capacitats Aèries. Ofereix informació sobre la previsió de seients en vols internacionals amb destí Espanya, així com de passatgers en vols ja realitzats. L'anàlisi es basa en los registres administratius proporcionats per AENA i AECFA.

» INFORME PASSAREL·LES DE PAGAMENT

Informe sobre operacions realitzades en Espanya amb targetes de crèdit emeses a l'estranger.

» ENQUESTA D'HÀBITS TURÍSTICS. HABITUR

L'enquesta analitza els hàbits, satisfacció i fidelitat dels turistes internacionals que visiten Espanya.

Anàlisi de mercats emissors

Permet la consulta en obert de:

» FITXES EXECUTIVES

Fitxes amb dades, gràfics i comentaris sobre els principals països emissors de turisme cap a Espanya.

» INFORMES DE PROSPECTIVA DE MERCATS EMISSORS

Informes trimestrals, que utilitzant el software TRAMO-SEATS, realitzen una projecció a futur del comportament dels principals mercats emissors de turisme cap a Espanya.

 

La consulta i descàrrega d'aquests estudis de mercat requereix emplenar el següent formulari » o bé registrar-se com usuari del portal » per tindre accés a la zona privada. 

» ESTUDIS DE MERCATS EMISSORS

La xarxa de Conselleries de Turisme d'Espanya a l'Exterior elabora estudis de mercat anuals que identifiquen les principals tendències dels mercats emissors de turisme cap a Espanya, precisant els segments que tenen un major valor estratègic. Existeixen tres tipus d'estudis:

 • MÒDUL I - Visió general del país
 • MÒDUL I - Mercat emissor
 • MÒDUL I - Estructura del sector turístic

» TESAURUS DE TURISME

És un catàleg de termes relacionats d'ús freqüent en la indústria turística. Està organitzat de forma jeràrquica, i inclou termes equivalents, tant en castellà como en anglès i francès. Es pot descarregar.

 

Creat en 1985, és un servei que recopila, analitza, custodia i difon la informació i els documents relatius al turisme. Ofereix accés en línia als següents recursos:

Col·leccions

En l'apartat Col·leccions del catàleg es pot veure una mostra dels documents que es poden consultar, que són:

 • Cartells turístics
 • Articles de la Revista de Estudios Turísticos
 • Arxiu fotogràfic en blanc i negre de la institució
 • Històric de les estadístiques de turisme
 • Guies oficials d'hotels i càmpings

Revista de Estudios Turísticos

Des de l'apartat Col·leccions es poden consultar a text complet els articles publicats en la Revista de Estudios Turísticos.

 

 

 

 

 

 

 

Tesaurus de turisme

El tesaurus és un catàleg de termes relacionats d'ús freqüent en la indústria turística. Està organitzat de forma jeràrquica, i inclou termes equivalents, tant en castellà como en anglès i francès. És descarregable. Es tracta d'un recurs fonamental a l'hora de seleccionar les paraules clau dels TFG i TFM en l'àrea de Turisme, per facilitar la seva recuperació i difusió posterior.