• Fonts d' informació legislatives

      

  

                                                                                        

 Códigos electrónicos BOE 

 

  • Multidisciplinars

 

WebofScience               Scopus  

 

Dialnet                 

   

  • Portals


                              
      Búsqueda de revistes per matèries :

      Articles de revista : cerques en Polibuscador

 

  • Cerques de TFG en obert

                                       

         Treballs en Accés Obert de GAP     

         TFG de la Diplomatura

         cerca avançada en   


                                              

IMPORTANT :
És imprescindible per utilitzar els recursos de pagament subscrits per la Biblioteca accedir a ells a través d'un ordinador de la xarxa UPV o  connectat via VPN