Suggeriment de compra


El suggeriment de compra pot utilitzar-se per a:

  • Sol·licitar la compra de llibres nous que no estan inclosos en les col·leccions de la biblioteca
  • Sol·licitar la compra de més exemplars d'un títol ja disponible però del que es considera que hi ha pocs exemplars

 Per fer servir aquest servei cal estar identificat.

 El departament d'Adquisicions de la biblioteca estudiarà la pertinència de cada sol·licitud abans d'autoritzar la compra.

Quan el document sol·licitat es reba en la biblioteca propietària, tindrà una reserva per a l'usuari que ho haja demanat.

Bases de dades


Des de l'enllaç Bases de dades anem a un formulari de cerca que inclou un llistat A-Z amb totes les bases de dades subscrites o seleccionades per la biblioteca.

A més a més, podem utilitzar els filtres per categoria per a trobar ràpidament les bases de dades relacionades amb una determinada matèria.

 

 

 Realitzar la cerca directament en una base de dades permet:

  • utilitzar totes les funcionalitats de la interfície de cerca de la pròpia base de dades
  • formular cerques més precises i exhaustives
  • cercar només en un recurs especialitzat i no en múltiples recursos alhora