Pàgina de resultats


La pàgina de resultats mostra tots els registres que coincideixen amb els criteris de cerca introduïts.

Per a afinar millor els resultats de la nostra cerca podem treballar amb el conjunt de registres recuperats canviant la seua ordenació o aplicant alguns dels múltiples filtres que trobem en el menú de la dreta.

Ordenar resultats

Per defecte, els registres apareixen ordenats per rellevància, però també es poden ordenar per autor, títol, més recent o més antic. És interessant l'opció d'ordenar per més recent per a veure en primer lloc les últimes publicacions sobre un tema.

Una altra manera de prioritzar les novetats és aplicar el filtre de Nous registres, per a visualitzar únicament els registres de l'última setmana, l'últim mes o els últims tres mesos

 

Utilitzar els filtres

Els filtres poden aplicar-se per a incloure o excloure registres dels resultats. Per a incloure, cal marcar la casella de l'esquerra i per a excloure, la de la dreta.

Els filtres actius es mostren en la part superior i es poden eliminar parcialment (seleccionant la X del filtre) o totalment (seleccionant Posar filtres en zero). Quan s'inicia una Nova cerca els filtres s'esborren automàticament.

 

 

Consells sobre l'ús de filtres:

 • Disponibilitat > En prestatgeria: filtra els resultats per a mostrar només els exemplars físics disponibles (exclou els registres que tenen els exemplars prestats).
 • Tipus de document: ajuda a visualitzar ràpidament quins tipus de documents hem recuperat i a filtrar per un tipus concret (llibre, e-book, article, treballs acadèmics, etc.).
 • Matèria: ens serveix per a delimitar el tema de cerca. És molt útil per a identificar paraules clau i les seues traduccions a l'anglès, que ens poden servir per a canviar els criteris de cerca en cas necessari.
 • Recurs electrònic i Revista: ens ajuden a identificar quines bases de dades i quines revistes contenen més informació sobre el tema de cerca.

Expandir els resultats

En realitzar una cerca en els àmbits de Cerca Global o Biblioteca Digital amb el segon nivell de cerca en Tots o Primo Central, per defecte es mostren només els resultats amb el text complet disponible per a la comunitat UPV.

Per a realitzar una cerca més exhaustiva, podem marcar la casella d'Incloure referències sense el text complet. D'aquesta manera s'inclouran entre els resultats referencies de documents per als quals no tenim el text complet disponible.

Si ens interessa algun d'aquests documents, pot utilitzar-se el servei de Préstec interbibliotecari i d'obtenció de documents.

Informació breu del registre


La pàgina de resultats ofereix la informació bàsica de cada registre:

 • Tipus de document, títol, autor-es, editorial i data de publicació
 • Resum sobre la disponibilitat del document
 • Existència de múltiples versions (diverses edicions o versions en diferents formats) o múltiples fonts (base de dades de la qual s'ha recuperat la informació)

 • Informació adicional: peer-reviewed (article revisat per experts), open access (publicació en accés obert), cites rebudes i referències citades (icones de les fletxes)

Informació del registre complet


Des de la pàgina de resultats, fent clic en el títol accedim a la informació del registre complet per a:

 • treballar amb el registre (Enviar a).
 • visualitzar el text complet (Visualitzar-lo). Podem veure totes les fonts que proporcionen accés al text complet i altres dades d'interés (accés via VPN si estem fora de la UPV, usos permesos, llicències d'ús, etc.)
 • accedir a un exemplar físic (Accés al document)
  • proporciona informació sobre la ubicació iy disponibilitat del document
  • per a veure el període de préstec és necessari estar identificat
  • per a localitzar el document en la prestatgeia cal anotar la signatura
 • obtindre les dades bibliogràfiques completes (Detalls)
 • veure enllaços relacionats (Enllaços)
 • afegir etiquetes (Etiquetes)

Les fletxes de la part esquerra permeten navegar entre els diferents registres sense haver de tornar a la pàgina de resultats breus.

Treballar amb els registres


En PoliBuscador tenim diverses opcions per a treballar amb la informació dels registres de manera individual (un a un):

 • Exportar en format BibTeX. Utilizat, per exemple, per a crear bibliografies en documents generats en LaTeX.
 • Exportar en format RIS per a Mendeley. permet descarregar la informació bibliogràfica del registre per a importar-la en el gestor de referències Mendeley (més informació en la Biblioguía de Mendeley)
 • Imprimir les dades del registre
 • Obtindre un enllaç permanent del registre
 • Enviar per correu electrónic la informació bibliogràfica del registre
 • Citar el document en un dels formats disponibles: APA, Chicago, Harvard, MLA, ISO 690, Vancouver, IEEE i BibTeX (Més informació en la Biblioguía Citas y referencias bibliográficas)

 Si volem treballar amb conjunts de registres, en primer lloc haurem de guardar-los en Els meus preferits amb la icona  (més informació en l'apartat Preferits).