Renovacions


La renovació dels documents prestats podrà realitzar-se sempre que:

  • no hi haja cap sol·licitud de reserva del document per part d'un altre usuari
  • no s'estiga sancionat
  • no es tinga cap préstec amb la data de devolució vençuda
  • no s'haja excedit el termini màxim de renovació
    • els documents amb préstec normal podran renovar-se fins a un màxim de 4 mesos
    • els documents amb préstec reduït podran renovar-se fins a un màxim de 2 mesos

En realitzar-se una renovació, el període de préstec podrà ser escurçat si aquest supera la data màxima de renovació.

 Els préstecs es renoven de manera automàtica (veure apartat Auto-renovacions)

 També es poden gestionar les renovacions de forma manual des de La Meua Biblioteca > Préstecs (més informació en l'apartat  La Meua Biblioteca)

Auto-renovacions


Els préstecs es renoven de manera automàtica 2 dies abans de la data de venciment si el document compleix les condicions per a ser renovat.

  • Si no pot ser renovat, s'envia l'avís de devolució.

Es convenient revisar el contingut de la carta Resum de circulació que la biblioteca envia el dia 2 de cada mes per a controlar els documents que tenim en préstec.