Criteris UPV per a la signatura científica i afiliació

La UPV va publicar en 2008 les normes per a la publicació dels resultats científics en la Universitat Politècnica de València en les quals queda establida que els autors han d'incloure sempre el seu nom i afiliació institucional seguint les pautes que conté aquesta norma.

A manera de resum:

Signatura científica

Per a autors amb cognoms poc freqüents

Nom Cognom1 o Nom1-Nom2 Cognom1

Per a autors amb cognoms comuns

Nom Cognom1-Cognom2 o Nom1-Nom2 Cognom1-Cognom2

Ús d'inicials i partícules

Es poden per a substituir noms però es recomana utilitzar la forma completa de nom principal per a diferenciar possibles homònims i per a poder diferenciar el gènere.

Evitar les partícules que uneixen noms entre si, nom amb cognom o cognoms entre si. Si es mantenen unir-les per un guió.

Signar sempre de la mateixa forma i evitar l'ús variable d'un o dos cognoms.

 

Afiliació institucional

Estructura d'investigació + Institució de la qual depèn + Adreça postal, Ciutat i País

Estructura d'investigació

Opció A: Nom del Grup d'I+D+i (si es pertany a un) i Departament al qual està adscrit

Opció B: Centre d'Investigació, Institut d'Investigació o Institut Universitari d'Investigació

Les opcions són excloents. Es podran utilitzar les sigles de les estructures d'investigació si estan arreplegades en el Registre Oficial d'Estructures d'Investigació i Personal en Investigació en la UPV

Institució de la qual es depèn:· Universidad Politécnica de Valencia ó Universitat Politècnica de València

Si és una unitat mixta, dependent de diverses institucions, s'inclouran totes

Adreça postal, Ciutat i País

exemple: INGENIO, Universitat Politècnica de València, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Camí de Vera s/n, 46022 Valencia, España

ORCID: creació i manteniment del perfil

ORCID ® proporciona un identificador únic per a cada investigador, unificant en un únic perfil les diferents signatures científiques de l'autor i identificadors com ResearcherID o AuthorID, permetent una identificació uníivoca de l'autor amb la seua producció científica.

Cada volta són més les convocatòries d'investigació i les revistes científiques que demanen ORCID.

Una volta creat l'identificador cal mantindre el perfil actualitzat. Aquesta actualització es pot realitzar de manera pràcticament automàtica gràcies a la connexió amb Web of Science y Scopus.

A més, es por completar de maenra manual a través d'altres plataformes:

Per a una informació més completa visita la Biblioguia d'ORCID


 

Per a una informació més completa visita la Biblioguia d'ORCID


 

Scopus: Author Feedback Wizard

 El Scopus AuthorID identifica a cada autor amb publicacions indexades en aquesta base de dades bibliográfica, agrupant en el perfil d'autor les seues publicacions, amb informació sobre cites i co-autors, així com afiliacions, variants de noms o l'índex h de l'autor.

La creació d'aquest perfil és automàtic, registrant el nom de l'autor tal i com apareix a l'article, de manera que és habitual la creació de diversos perfils per a un mateix autor davant variacions de nom no reconegudes o errors de tipeig. Podem sol·licitar la unificació de perfils des de la cerca normal de Scopus o des de l'eina Author Feedback Wizard. En tots dos casos necessitem realitzar una cerca en què les diferents variants apareguen en el resultat, per a poder seleccionar i sol·licitar la unificació. Aquesta cerca és molt més senzilla des del Wizard ja que ens permet cercar de manera simultània per diferents variants de nom.

 

Google Scholar: creació del perfil

 Google Scholar permet construir un perfil bibliogràfic agrupant les publicacions i fent-lo visible en els cercadors. Es parteix d'un compte de google (gmail) creat i permet exportar les referències en diferents formats.

 

ResearcherID

  • Què és el perfil d'investigador en la Web of Science.

Es tracta d'un perfil únic des del qual es pot realitzar el seguiment integral de totes les tasques relacionades amb la Web of Science: publicacions, mètriques de citació, finançadors, afiliacions, etc.

Proporciona informació valuosa sobre l'historial de publicacions i facilita la seua exportació com a prova de la labor investigadora.

  • Vistes del perfil de l'investigador de Web of Science.

S'ofereix una visió general dels treballs acadèmics de l'investigador, publicacions, revisions per parells, pertinença a consells editorials, etc, tant de la Core Collection com de col·leccions externes. No obstant això, existeixen diferències en la visibilitat de la informació segons l'accés disponible.

Per a la Comunitat UPV, en comptar amb accés sota subscripció, els usuaris veuran una versió completa dels perfils d'investigador. Les funcions disponibles, a més de les bàsiques, són les següents: utilitzar la cerca d'Investigadors en tots els perfils més els registres d'autor, cobrint tota la Core Collection des de 1900, xarxa de coautors, anàlisis de la posició de l'autor, informe de cites, exportació del perfil propi, gràfics d'impacte dels autors, mapa geogràfic de cites.

Els accessos sense subscripció, que poden ser sense registre o amb registre previ, ofereixen versions gratuïtes del perfil d'investigador amb informació relativa a l'investigador, les seues publicacions, mètriques i gràfics, així com la possibilitat de crear un perfil propi i realitzar cerques d'investigadors (aquestes dues últimes opcions en accés sota registre).