ZoteroBib


ZoteroBib és una eina dissenyada per l'equip de Zotero dirigida especialment a aquells que no necessiten totes les funcionalitats d'ús de Zotero (gestió de col·leccions i documents, inserció automàtica de citacions, creació de notes, creació de grups, etc.). No és necessari descarregar cap programari específic ni crear-se cap compte, tan sols accedir a la pàgina Web de ZoteroBib.

Permet generar referències bibliogràfiques de manera automàtica i crear la bibliografia corresponent.

Per generar les referències només cal copiar i enganxar al quadre de cerca de ZoteroBib la URL, l'ISBN, el DOI, el PMID, l'arXiV ID o el títol del document que vulguem referènciar.

Si la referència resultant conté algun error o omissió, seleccionant-la del llistat podem editar els seus camps per corregir-la. Si falla la creació de la referència perquè no es poden localitzar les metadades, podem elaborar-la manualment.

La bibliografia va incorporant les referències que afegim i per formatar-la podem triar entre més de 9000 estils de citació.

A més a més, es poden generar citacions (en format autor-data o notes) per inserir-les en la redacció d'un document.

Finalment, la bibliografia resultant es pot utilitzar de diverses maneres:

  • copiar/enganxar en un document
  • exportar en format HTML o RTF
  • guardar-la en Zotero
  • exportar en format RIS o BibTeX, per importar-la des d'un altre gestor de referències bibliogràfiques
  • generar un enllaç per recuperar-la més endavant, compartir-la o accedir des d'un altre ordinador

Altres guies sobre Zotero


Sitio oficial de Documentación de Zotero

 Zotero (Julio Alonso Arévalo, 2015)

 Gérer ses références bibliographiques avec Zotero (Bibliothèque Interuniversitaire de Santé Pôle Médecine-Paris, 2018)

 Zotero (Oregon State University)

Collecter, gérer et citer ser références bibliographiques avec Zotero (FORM@DOCT. Université de Bretagne Loire)

Aplicacions de Zotero


ZotLog: exemple d'utilització de Zotero per a estructurar una cerca d'informació i gestionar tota la documentació recuperada, les fonts consultades i les estratègies de cerca emprades.