Préstec de documents


La informació sobre la ubicació y disponibilitat d'un document es troba en l'apartat Accés al document del registre complet:

 • Els exemplars apareixen agrupats per ubicacions (Biblioteca i localització)
 • S'hi inclou un resum de la seua disponibilitat. Per a veure detalladament les dades de disponibilitat i condicions d'ús cal seleccionar cada biblioteca:
  • Periode de préstec: per veure'l és necessari estar identificat, perquè pot variar segons el tipus d'usuari al què pertanguem (consultar taula amb els tipus de préstec)
  • Signatura: codi imprescindible per a localitzar el document en les prestatgeries
  • Disponibilitat: indica si el document està prestat o no disponible, la data de finalització del préstec, si està en trànsit d'una biblioteca a una altra, si és una reserva assignada a un usuari, etc.

Una vegada seleccionat l'exemplar que ens interesse, cal anotar la signatura i desplaçar-se a la biblioteca propietària per a prendre-ho prestat.

 Si volem cercar documents per a poder agafar-los prestats, es recomana fer la cerca en l'àmbit Catàleg.

 Tots els llibres localitzats en els Departaments estan exclosos del préstec.

 Per utilitzar el servei de préstec de la resta de biblioteques universitàries públiques valencianes cal consultar la normativa del Préstec BUVAL.

Reserva de documents


El funcionament de les reserves depén del grup d'usuaris i el tipus de document que es sol·licite. Per realitzar una reserva és necessari estar identificat.

Com a norma general, es podrà sol·licitar la reserva de documents prestats o disponibles i triar la biblioteca de recollida. 

Quan la sol·licitud de reserva és atesa en la biblioteca corresponent, l'usuari rep un avís per correu electrònic i disposa d'un termini de 2 dies per a anar a arreplegar-la.

 El nombre màxim de reserves que pot tindre un usuari és 25.

 La informació i gestió de les nostres reserves (exemplars reservats, lloc en la cua, termini de recollida, cancel·lació etc.) es realitza des de La Meua Biblioteca > Sol·licituds (més informació en l'apartat La Meua Biblioteca).

Reserva de cabines d'estudi


Algunes biblioteques de la UPV tenen cabines d'estudi per al treball en grup. El préstec de les mateixes se sol·licita en els taulells de préstec de cada biblioteca.

Les cabines de la Biblioteca Campus Gandia-CRAI, les cabines de la Biblioteca del Campus d'Alcoi i la cabina de la Biblioteca d'Informàtica, es presten per hores (fins a un màxim de 4) i poden reservar-se a través de PoliBuscador:

 • Duració màxima de la reserva: 4 hores
 • La reserva pot fer-se efectiva des de 15 minuts abans de l'hora de reserva i fins a 15 minuts després (passats aquests 15 minuts, si la cabina no s'ha ocupat, es cancel·la la reserva)
 • Període màxim d'antelació per a la reserva: 7 dies
 • Màxim de reserves actives per usuari: 1

Com reservar una d'aquestes cabines d'estudi

 • Identificar-se en PoliBuscador
 • Cercar "cabina de estudio"
 • Filtrar per la biblioteca que ens interesse i triar la cabina (hi ha un registre independent per a cada cabina)
 • Accedir a la informació de la disponibilitat
 • Seleccionar Reservar
 • Comprovar prèviament la Disponibilitat (obri un calendari en una pestanya nova)
  • les franges horàries ocupades es mostren en color roig amb la informació del horari reservat. Cal tindre en compte que si fem una reserva per a l'horari immediat a una reserva existent hem de deixar 15 minuts de marge, es a dir, si la cabina està reservada fins a les 12:30, la nostra reserva haurà de tindre com a hora d'inici les 12:45
  • l'horari de tancament de la biblioteca apareix en color gris
 • Emplenar les dades de dia i hora d'inici i fi de la reserva
 • Fer clic en Reserva

Si intentem reservar una cabina per un període que entra en conflicte amb una altra reserva o per un període superior a 4 hores, ix un missatge avisant que no es pot realitzar la reserva. S'aconsella consultar la disponibilitat i revisar la franja horària de la reserva.

Les reserves de cabines en PoliBuscador s'identifiquen com a Reserva avançada i es gestionen com les dels documents, des de La meua Biblioteca > Sol·licituds.

 El grup d'usuaris Altres (Alumni, personal extern, centres adscrits, etc.) no pot reservar cabines, encara que sí poden prendre-les en préstec si estan disponibles.