Registres guardats


Des de la pàgina de resultats d'una cerca podem seleccionar els registres que ens interessen per a emmagatzemar-los en Els meus preferits::

  • Per a guardar-los cal seleccionar la icona de la xinxeta (Guardar aquest registre)
  • Per a eliminar-los dels preferits, tornar a seleccionar la icona (Desancorar aquest registre)

Si seleccionem més d'un registre, podem guardar-los com a favorits d'una vegada i assignar etiquetes en bloc (si estem identificats).

Si no estem identificats, els registres guardats es perdran en tancar PoliBuscador.

La gestió dels registres guardats es realitza des d'Anar als meus Preferits > Registres guardats

Des d'ací podem treballar amb conjunts de registres guardats.

En seleccionar els que ens interessen, s'activen les accions de la part superior per a:

  • Enviar a : Exportació a Excel, BibTeX, RIS y Mendeley, Imprimir o Correu electrònic
  • Organitzar els registres guardats assignant-los etiquetes per a agrupar-los per temes

A més, podem ordenar-los per la data d'alta en preferits, títol o autor.

Cerques guardades


Des de la pàgina de resultats, si estem identificats, també podem guardar cerques.

En seleccionar Guardar cerca apareix un enllaç que permet activar una alerta perquè se'ns envie per correu el llistat dels nous registres incorporats a PoliBuscador que responguen a la nostra consulta.

La gestió de les cerques guardades es realitza des d'Anar a les meues favorits > Cerques guardades i des d'ací podem:

  • tornar a executar-les quan vulguem fent clic en el títol (útil sobretot en el cas d'estratègies de cerca complexes);
  • crear alertes, si no les hem creat en el moment de guardar la cerca, amb la icona (la icona ombrejada indica que l'alerta ja està creada);
  • definir un canal RSS per a cada consulta guardada amb la icona ;
  • eliminar la cerca dels nostres preferits amb la icona .