Estil MLA


És l'estil creat per la Modern Language Association (MLA) i s'utilitza especialment en lingüística i literatura.

La 8ª edició (2016), suposa un canvi d'enfocament en l'estil, que pasa de centrar-se en el format de la referència segosn el tipus de document citat (llibre, article, etc.) a la proposta d'un conjunt de directrius que defineixen uns elements base i l'ordre dels mateixos, que es poden aplicar a qualsevol tipus de font.

Guies d'ús recomanades


The MLA Style Center

Estilo MLA (Biblioteca de la Universidad de Alicante)