Norma UNE-ISO 690


La norma UNE-ISO 690:2013 Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información és la traducció al castellà realitzada per AENOR de la norma internacional ISO 690:2010 i conté les indicacions per a la preparació de referències bibliogràfiques i citacions de tot tipus de recursos.

La norma no prescriu l'ús d'un format i puntuació específics però incideix en la necessitat de la coherència d'estil, format i puntuació en totes les referències incloses en un document.

Inclou directrius per als tres mètodes de citació (autor-data, numèric i notes) i exemples de referències amb els elements obligatoris i opcionals i l'ordre recomanat per a la llista de referències.

Guies d'ús recomanades


Tutorial CITAR (Biblioteca de la Universidad de Cantabria)

Com citar i elaborar bibliografies: ISO 690 (Multidisciplinar) (Biblioteca de la Universitat de Lleida)

Com s'elaboren les referències bibliogràfiques (Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC)

Guía temática sobre citas bibliográficas: UNE-ISO 690:2013 (Biblioteca de la UC3M)

 Técnicas de búsqueda y uso de la información (capítulo 2) (Ana Reyes Pacios Lozano, coord.)

Ci2 básico: citar la información (Biblioteca de la Universidad de Alicante)

Norma ISO 690:2010 [Doctorado 2019] (Biblioteca de la Universidad de Alicante)