Accés


O'Reilly for Higher Education és un dels recursos integrat en la cerca de PoliBuscador. Quan recuperem un document subscrit en aquesta plataforma, l'enllaç Accés en línia ens porta a l'apartat Veure en línia del registre complet i seleccionant l'enllaç O'Reilly for Higher Education accedirem al  text complet. Únicament se sol·licita un correu de la UPV per poder començar la lectura.

Per introduir el correu, prèviament hem d'indicar la nostra institució i haurem de seleccionarl'enllaç: Institution not listed?

Simultàniament, rebrem un correu de Safari per si volem crear-nos un compte personal.

La creació d'un compte personal té molts avantatges ja que permet l'accés a la plataforma des de fora del campus, la gestió de favorits, la sincronització amb l'aplicació mòvil, etc. Si tenim un compte personal, en lloc d'introduïr el correu, seleccionarem l'enllaç Already a user? Click here.

 Si estem consultant des de casa i encara no tenim creat el compte personal, hem d'utilitzar la connexió VPN de la UPV.

Com accedir a O'Reilly for Higher Education

Cerques


En la part superior tenim sempre la casella de cerca, que cerca en tot el contingut dels documents. A mesura que introduïm els termes de cerca, es mostren suggeriments de temes, títols i autors.

En la pàgina de resultats podem filtrar pel format del document, tema, editorial, valoració i llengua. A més a més es poden ordenar els resultats per rellevància, popularitat, valoració, data d'incorporació a O'Reilly o data de publicació.

Podem afegir cada títol a les nostres llistes de favorits (Playlists), atorgar una valoració (estreles) i/o escriure un comentari.

Consells de cerca:

 • Es poden utilitzar els operadors booleans AND, OR i NOT
 • Agrupar termes amb parèntesis
 • Cerca exacta amb paraules entre cometes
 • Cerca per camps (nom del camp seguit de dos punts): author:, publisher:, title:
 • Podem afegir "video" o "audio book" per recuperar tan sols aquests tipus de materials

Continguts


Des del títol o la coberta del llibre anem a la fitxa del llibre. A la dreta tenimla icona per accedir a la taula de continguts i la icona Add To Playlist per afegir el llibre sencer  als nostres favorits.

Podem iniciar la lectura des del principi en START o des de qualsevol apartat de la taula de continguts.

 • Amb les fletxes de la part superior retrocedim o avancem en la lectura
 • En qualsevol moment podem veure la taula de continguts per a saltar a un capítol concret

Opcions de lectura:

 • Accedir a la taula de continguts
 • Cercar dins del contingut del llibre
 • Afegir un capítol a una nova playlist o a una creada prèviament
 • Canviar el color del fons de la pàgina, la grandària de la lletra i l'amplària de línia
 • Subratllar fragments i afegir notes, seleccionant el text amb el ratolí

    

O'Reilly té una gran quantitat de materials audiovisuals identificats perquè tenen en la imatge de la coberta/caràtula la icona d'una càmera (vídeos i audio-llibres). En la taula de continguts s'indica la durada de cada secció.

Per a localitzar-los ràpidament podem filtrar els resultats de la cerca pel tipus de document.

 • Learning Paths: itineraris per a aprendre llenguatges de programació, desenvolupar noves habilitats o començar amb un tema nou mitjanánt vídeos i autoavaluacions.
 • Case studies: vídeos en els quals experts de grans companyies exposen aplicacions pràctiques d'innovacions tecnlògiques, etc.
 • Resource centers: mostra seleccions de recursos per a ajudar en l'aprenentatge de temes específics o tecnologies (Agile, Intel·ligència artificial, Python, etc.)

Serveis personalitzats


Des del nostre perfil (profile) accedirem ràpidament a:

 • Les dades del nostre perfil d'usuari i l'enllaç per a editar-los.
 • Your topics: els temes que estem seguint
 • Your recommendations: suggeriments pesonalitzats basats en el nostre historial de consultes. Aquestes recomanacions se'ns mostren també en la pàgina d'inici.
 • Your history: el nostre historial. S'emmagatzemen els últims 100 llibres, vídeos, learning paths, etc. als quals hem accedit per tornar a consultar-los fàcilment.
 • Your playlists: continguts favorits (llibres, capítols de llibres, vídeos, etc.) que hem seleccionat, organitzats en llistes.
  • Es poden crear tantes llistes com es vulga
  • Les llistes de favorits poden compartir-se des de l'opció Share settings amb els membres de la Universitat Politècnica de València o de manera pública amb tots els que disposen d'un compte en O'Reilly
 • Your highlights: llistat amb tots els fragments que hem subratllat i les notes que hem afegit. Ens permet accedir directament al fragment i/o nota. Les notes poden ser públiques o privades.

Accés des del menú lateral Configuració (Settings)

 • Your preferences: per a triar en quins idiomes volem que se'ns mostren els resultats en navegar o realitzar cerques; si volem que recorde l'email per a futurs accesos a Safari; si volem tenir per defecte l'opció de públic o privat en la funció de subratllat/notes del text o si la volem desactivar completamet i si activem o desactivem les dreceres del teclat.
 • Your topics: per a veure i gestionar els temes que estem seguint.
 • Your account: per a canviar la contrasenya i editar les dades del nostre perfil.

Aplicacions


O'Reilly App és l'aplicació mòvil de Safari (disponible per a Andorid i iOS). Permet la descàrrega d'un nombre il·limitat de llibres i vídeos, que poden ser consultats en línia o fora de línia. Se sincronitza amb la nostra "Playlists".