Presentació: 


Visible Body és un portal que inclou aplicacions interactives especialitzades en anatomia i fisiologia humana. La seua finalitat és servir de suport als Professors, Estudiants Universitaris i Professionals de la salut. És un portal Multiplataforma, és a dir, es pot accedir des de navegadors web, com Chrome, Firefox i Safari, telèfons mòbils i tauletes.

La Biblioteca UPV i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial han subscrit l'aplicació Anatomia & Fisiología, com a suport a la docència i estudi, en el Grau i Màster d'Enginyeria Biomèdica. Encara que qualsevol membre de la comunitat universitària UPV, pot accedir a ell.

Vídeo de presentació del mòdul d'Anatomia & Fisiología en Castellà


 

Tornar dalt

Accés


Para acceder a Visible Body: Anatomy & Physiology tenemos que estar en un ordenador de la red de la UPV o estar conectado la Wifi de la Universidad, si estamos fuera de la universidad, podemos acceder teniendo instalada la VPN. Toda la información para configurar nuestros dispositivos la tenemos en el siguiente enlace.

Para localizar el portal hay que entrar en Polibuscador, pinchar en Bases de datos, menú superior, y buscar Visible Body  o seleccionar la letra V del listado alfabético. El enlace Acceso en línea permite que se abra directamente el portal. 

 

Una vez dentro del portal, tenemos una introducción del recurso y bajando la pantalla el icono de Anatomy & Physiology y pinchar en Acceso

Nos muestra activo el módulo suscrito Anatomy & Physiology 2019, donde tenemos que pinchar.

En la siguiente pantalla seleccionamos el idioma y seleccionamos si vamos a acceder a través del ordenador o de una aplicación móvil.

* Las imágenes de la guía están basadas en el acceso a través de un ordenador, no una app móvil.

Tornar dalt

Contingut de l'Aplicació:


Visible Body explica els sistemes del cos humà a través de  12 unitats dividides en 50 capítols. Per a veure el contingut detallat pots accedir al següent enllaç.

Cada unitat té diversos capítols, una llista de control, on pots marcar els continguts vistos i exàmens breus per a avaluar el coneixement adquirit.

 

Entrant dins de cada unitat, veiem que cada capítol s'explica a través de: Models 3D, il·lustracions, animacions...

 

Si accedim a algun capítol, veiem que a l'esquerra apareix informació teòrica, en el centre el contingut visual, i a l'esquerra les diferents opcions per a treballar.

Punxat a l'opció Eines podem:

  1. Dibuixar sobre la imatge
  2. Crear notes
  3. Descarregar la imatge en format JPG, juntament amb les notes i els dibuixos que hàgem realitzat. 

Animacions 3D:

Si accedim a un capítol en 3D, per exemple, la de Neurotransmisors, en el centre apareix la imatge interactiva, amb el ratolí podem moure i girar la imatge, per a veure diferents perspectives, seleccionar parts per a obtindre informació detallada, etc.

Per a saber més sobre la dissecció i rotació dels models en 3D:

  

Seleccionarem el Cos de l'Estèrnum amb el ratolí, la part seleccionada s'acoloreix en blava i ens apareixen dues opcions noves, en la part superior de la imatge i en la part inferior:

 

tornar a dalt

Conjunt d'imatges:

Quan els capítols són un conjunt d'imatges, podem passar d'una imatge a una altra, a través dels punts que apareixen en la part inferior de la pantalla.

La imatges tens etiquetes explicatives que es poden ocultar punxant a Ocultar etiquetes.

Les imatges es poden ampliar i veure a pantalla completa, fent doble clic, per a tornar a la vista amb els menús explicatius, cal punxar a l'aspa de la dreta.

 

Per a saber més sobre els conjunts d'imatges:

Tornar dalt

Vídeos Explicatius:

Accedim a un capítol que siga una animació, per exemple, Funció de la Neurona, per a visualitzar el vídeo, únicament hem de punxar en el play, el contingut té àudio en anglés i subtítols en castellà. Podem descarregar una imatge en JPG, pausant el vídeo, amb l'opció d'Eines:

 

Per a saber més sobre els vídeos explicatius:

Tornar dalt

Exàmens breus:

Per a avaluar els coneixements adquirits podem punxar a Exàmens Breus i a la unitat que ens interesse, hi ha dos tipus d'exàmens: Selecció Múltiple o Dissecció

 

Posem que volem avaluar el capítol del Teixit Nerviós, és un examen de selecció múltiple, ens apareix una pregunta amb 4 opcions. Triem l'opció i punxem a Enviar.

En el cas de no ser la resposta correcta, podem veure-la punxant a Mostrar resposta:

Després de veure la resposta correcta, podem passar a la Següent pregunta.

Els exàmens de dissecció, mostren una pregunta i una imatge en 3D, que es pot girar, acostar o allunyar, amb el ratolí. S'ha de seleccionar la part anatòmica que responga a la pregunta, en marcar-la apareixerà ressaltada en blava.

 

Igual que els exàmens de Selecció Múltiple, si no és la correcta, ens ho indica: 

I podem veure quin és resposta punxant a Mostrar Resposta:

Una vegada acabat qualsevol examen breu, ens mostra un resum dels nostres resultats:

Tornar dalt