Accés


Es pot accedir a Statista des de PoliBuscador, mitjançant el menú superior Bases de dades, buscant-la pel nom o seleccionant la lletra S del llistat alfabètic. L'enllaç Accés en línia obri directament la base de dades en una nova pestanya.

Si accedixes des de fora de la UPV, és necessari connectar la VPN.

Cerques


Navegar per tipus de documents

Des de la barra superior de navegació de la pàgina d'inici podem accedir als diferents tipus de publicacions:

 • Estadístiques: accés a més d'1 milió d'estadístiques sobre 80.000 temes diferents de més de 22.500 fonts disponibles. 
 • Informes: accés a milers de dossiers sobre un tema, informes sectorials, informes de marca, informes nacionals, empreses líders del sector, dades clau dels mercats digitals, de mobilitat i de béns de consum, estudis de mercat, dades i informes d'enquestes a consumidors i experts.
 • Outlooks: anàlisis detallats i evaluacions en profunditat per al sector de béns de consum i mercats digitals.
 • Eines: accés al cercador Publication Finder, base de dades de publicacions que conté més d'1 milió d'estudis, informes i altres documents.
 • Infografies: gràfics sobre diferents temes, com Política, Economia o Tecnologia.

 

Resultats


Pàgina de resultats

A la parte superior es mostra el nombre de registres recuperats. La pàgina de resultats permetrà filtrar els resultats per categories.

 

Visualització d'estadístiques


Funcions

Mitjançant el títol de l'estadística accedim a la pàgina d'informació completa del registre i a les funcionalitats que s'oferixen a l'usuari:

 

1. Afegir a la llista de favorits. Accessible des del menú de navegació: Mi cuenta > Gestionar favoritos.

2. Configurar la presentació de dades. Utilitzant el botó Configuración es pot configurar la visualització de cada estadística. Pots escollir entre un gràfic de barres o línies o una taula de dades. També pots configurar les etiquetes de dades. En cas que un gràfic tinga moltes etiquetes de dades, pots eliminar etiquetes individuals fent clic en elles, abans de descàrregar l'estadística seleccionant Personalitzar.

3. Compartir l'estadística a xarxes socials o inserir en altra web amb el "Embed Code" quan siga posible.

4. Citar l'estadística en algún dels següents formats: APA, Chicago, Harvard, MLA o Bluebook.

5. Permet canviar l'idioma.

6. Imprimir estadística, descripció i metadades incloses.

Serveis personalitzats


El meu compte

La creació d'un compte d'usuari ens permetrà treballar amb els resultats. Des d'El meu compte> Registre> Professional / Business (en la versió en anglès)> Crear un compte. En aquest moment, rebrem al nostre correu electrònic un correu d'activació.

 

Publicació de contingut


Infografies - Creative Commons

Els drets d'ús i publicació de l'contingut d'infografies s'atorguen sota una llicència Creative Commons (CC).

De conformitat amb les pautes CC, aquesta llicència atorga als usuaris els següents drets: Llicència pública internacional de Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0


Els usuaris estan obligats a identificar Statista com l'autor de tot el material amb llicència i es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades, és a dir, que l'obra només pot ser usada en el seu format original, no cap la seua transformació.

 

Inserir font RSS de Statista

Statista permet mantindre's actualitzat amb el contingut més recent sobre el sector. A més de les actualitzacions estadístiques simples per correu electrònic, també es permet inserir una llista de les estadístiques i estudis més recents directament a la seua pàgina web, bloc o pàgina d'intranet. Els canals RSS el fan possible, de forma fàcil i gratuïta, rebent automàticament les últimes actualitzacions.

 

Termes d'ús i drets de publicació

Es permet la descàrrega de contingut del portal per a ús personal, obtenint tots els drets d'ús i publicació, el que permet incloure el contingut directament en projectes de recerca, informes, publicacions i presentacions.

 

Referències i integració

 • Com s'han de citar les estadístiques?
  • La forma més senzilla de citar les estadístiques és afegir l'enllaç a la pàgina en què apareix. Recordeu que Statista no és la font dels estudis ni de les estadístiques, sinó que recull dades proporcionades per fonts externes. La referència a qualsevol publicació s'ha de fer a la font original de la informació.
  • A més, Statista ofereix una nova funció de cites. Ofereix quatre dels estils de cites més comuns: APA, Chicago, Harvard i MLA
 •  Com s'enllacen estadístiques?
  • Es pot enllaçar qualsevol estadística simplement copiant i pegant l'adreça URL de la pàgina en la qual apareix, independentment de la vista o el format. La pàgina enllaçada mantindrà la seva aparença.
 • Puc utilitzar els gràfics de Statista a Internet?
  • Sí, Statista permet l'ús dels gràfics de les estadístiques bàsiques gratuïtes sempre que es compleixen les condicions generals d'ús. Si voleu utilitzar una estadística bàsica en la seua pàgina web, cal enllaçar la pàgina original en la qual apareix.
 • Puc integrar estadístiques al meu bloc o pàgina web?
  • Sí, Statista permet integrar moltes estadístiques bàsiques en altres llocs web de forma senzilla. Per això només ha de copiar el codi HTML mostrat per a cada estadística.

Eines expertes


Consumer Market Outlook

Ofereix els indicadors clau de rendiment rellevants dels 18 mercats de consum més importants i un total de més de 200 categories de productes en comparació internacional. Ajuda a impulsar les decisions a nivell estratègic. Tots els pronòstics són el resultat d'una combinació única d'una gran quantitat de dades d'entrada d'oficines nacionals d'estadística, institucions internacionals, associacions comercials, presentacions d'empreses i la premsa comercial.

Accés: des de la barra de navegació superior Outlooks > Consumer Market Outlook

Posteriorment es proporciona la informació sobre un mercat determinat pel que fa a:

 • Ingressos
 • Ingressos per càpita
 • Volum de vendes
 • Volum de vendes per càpita
 • Preu unitari
 • Comparació global
 • Indicadors de mercat