RiuNet és el repositori institucional de la Universitat Politècnica de València. En RiuNet es dipositen els documents en format digital generats per la comunitat universitària de la UPV amb la finalitat de difondre'ls i preservar-los, contribuint a la difusió en accés obert de la ciència.

Els documents de RiuNet estan organitzats en quatre grans comunitats. La comunitat de Docència alberga les col·leccions de Treballs acadèmics, que inclou els treballs/projectes de final de Grau/Carrera i Màster creats per l'alumnat de la UPV. L'any 2010 alguns centres van començar a dipositar els treballs en Riunet de manera voluntària, però a partir de l'any 2013 l'arxiu en RiuNet es va convertir en obligatori (veure normativa).

Els treballs s'organitzen agrupats per Escoles i Facultats. La col·lecció de cada centre pot filtrar-se segons el tipus d'accés al text complet que es permet (obert o tancat). Les tesis de màster no gestionades pels centres s'inclouen com a col·lecció del Servei d'Alumnat.

Tots aquests treballs acadèmics són accessibles des de PoliBuscador, ja que RiuNet és un dels recursos dels quals recupera informació. Però també poden localitzar-se en el mateix RiuNet, que permet:

  • llistar col·leccions,
  • cercar treballs concrets (per paraules clau, títol, autor, titulació, etc.),
  • ordenar la llista de resultats,
  • refinar els resultats obtinguts per diferents facetes.

 

 En el vídeo "Cómo buscar Trabajos académicos en 1 minuto" es mostra el procés de cerca dels treballs acadèmics de RiuNet en Polibuscador.

 Per ampliar informació sobre el nostre repositori pot consultar-se l'apartat dedicat a RiuNet en la Biblioguia de Ciència oberta.

Algunes biblioteques de centre de la UPV integren en les seues col·leccions treballs acadèmics en suport físic (imprès o CD-ROM). De vegades, la ubicació física d'aquests treballs es troba fora de la biblioteca (dipòsits, aularis, etc.) i per consultar-los cal reservar-los o fer una sol·licitud prèvia al taulell de la biblioteca corresponent.

Aquests treballs han de cercar-se en PoliBuscador, filtrant els resultats per tipus de document: Treballs acadèmics.

Els treballs acadèmics no es presten i cal identificar-se en PoliBuscador per tal de comporvar en cada cas les condicions d'ús (tan sols consulta en sala, no accessible, etc.)

Biblioteca Campus Gandia-CRAI

Biblioteca d'Agroenginyeria

Biblioteca de Camins

Biblioteca de Disseny

Biblioteca d'Edificació

Biblioteca d'Industrials

Biblioteca d'Informàtica

  • Col·lecció de treballs acadèmics
    • Els treballs en CD-ROM estan disponibles en lliure accés en la sala.
    • Els treballs en paper estan ubicats en Dipòsit i han de sol·licitar-se al taulell en horari de matí.

 En el vídeo "Cómo buscar Trabajos académicos en 1 minuto" es mostra el procés de cerca dels treballs acadèmics de les biblioteques de centre en PoliBuscador.