Què són els drets d'autor?


Els drets d'autor són un conjunt de drets que es concedeixen a l'autor pel sol fet de crear una obra original, publicada o no:

  Drets morals

 • Irrenunciables
 • Inalienables

 

 • Divulgació
 • Anonimat
 • Reconeixement
 • Integritat
 • Modificació
 • Penediment
 • Accés

El dret al reconeixement i la integritat de l' obra no prescriuen

Drets
d'explotació

 

Es poden cedir:

 • A editors
 • A lectors o usuaris (Llicències creative commons, etc.)

 

 • Reproducció
 • Distribució
 • Comunicació pública
 • Transformació
 • Col·lecció

Duració:

Caduquen als 70/80 anys de la mort de l'autor.

Després, l'obra passa a DOMINI PÚBLIC

Abans d'aqueix termini, no es requerirà permís del titular dels drets (autor, editor, etc.) per a l'ús de l'obra, entre altres excepcions, en el cas de: 

Cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o d'investigació científica

Drets afins o connexos

 

Sobre les prestacions:

 • Artistes, Intèrprets, Executants,
 • Productors de fonogrames i enregistraments audiovisuals
 • Organismes de radiodifusió

 

 • Fixació
 • Reproducció
 • Comunicació pública
 • Distribució
 • Reconeixement (interpretacions i execucions)

Límits:

Tenen terminis més breus, normalment 50 anys des de la interpretació, execució, etc.

Meres fotografíes: 25 anys

Cal tenir en compte que encara que l'obra haja passat a domini públic sempre haurem de reconèixer l'autor i respectar la integritat d'aquesta.

 Qualsevol ús d'una obra que no estiga contemplat en els límits als drets d'autor haurà de comptar amb el permís de l'autor o del titular dels drets. No obstant això, les obres que incorporen llicències Creative Commons ja indiquen als usuaris de manera molt clara i senzilla els usos que l'autor permet lliurement per a la seua obra sense necessitat de sol·licitar cap mena de permís. Veure més informació en l'apartat sobre les Llicènciae Creative Commons.

Icons made by Freepikmonkik, and Eucalyp from www.flaticon.com

Com fer un ús étic i legal de la informació


El respecte als drets d'autor de qualsevol de les obres utilitzades en l'elaboració de treballs acadèmics (per donar suport a les nostres idees, establir l'estat de la qüestió, analitzar-les de manera crítica, etc.) evitarà que incorreguem en el plagi.

Cada idea, cita textual o paràfrasi, imatge, etc. que no siga una creació original pròpia ha d'anar acompanyada de:

 • el reconeixement a l'autor o autors
 • la correcta identificació de la font d'informació utilitzada

Per a això, és necessari que des del primer moment recopilem i organitzem totes les dades de les fonts d'informació que consultem, les nostres anotacions i anàlisis, etc. En aquesta tasca, l'ús d'un gestor de referències bibliogràfiques és fonamental.

 Per ampliar informació consultar l'apartat Evitar el plagi i la Biblioguia Cites i referències bibliogràfiques.