Creació d'alertes


Per a estar informats dels nous documents que es vagen generant sobre el nostre tema de cerca o de les noves publicacions en algun recurs (revista, blog, etc.) sense haver de visitar-ho i repetir la consulta en cada ocasió, és convenient crear-se alertes.

Els serveis d'alerta informen de manera automàtica de les actualitzacions que responguen a l'alerta que hàgem definit:

 • Pàginas webs, blocs, etc.
 • Cerques en bases de dades, catàlegs, cercadors, etc
 • Nous articles publicats en revistes, diaris, publicacions oficials…

Les actualitzacions poden rebre's per:

 • Correu electrònic
 • Subscripcions a canals RSS

Consells:

 • Establir alertes de cerques específiques per evitar el soroll documental. A vegades és necessari un registre previ en el recurs per a poder generar alertes.
 • Crear alertes de les revistes del nostre interès per obtenir de manera ràpida i automàtica la informació de cada nou article que publica.

 Més informació sobre la creació d'alertes en les biblioguies de PoliBuscador i Google acadèmic (apartat 6 de la presentació).

Canals RSS


Molts recursos d'informació disposen de canals RSS per a rebre les actualitzacions de manera automàtica. S'identifiquen amb la icona 

Per visualitzar el contingut d'aquests canals és necessària una eina que permeta la seua lectura:

 • Integrats en els navegadors o en els programes de correu electrònic
 • En pàgines personalitzades (per exemple, Netvibes)
 • Lectors (eor exemple, Feddly o NetNewsWire)
 • Integrats en gestors de referències bibliogràfiques (per exemple, Zotero)

Procediment

 • Cercar en la pàgina Web la icona o l'enllaç al canal RSS i seleccionar-lo
 • Copiar la url que apareix en la barra d'adreces del navegador
 • Pegar-la en el lector d'RSS triat

Avantatges:

 • són un únic accés a les novetats de les cerques o publicacions seleccionades
 • estalvi de temps
 • possibilitat d'organitzar, arxivar i compartir la informació

Consideracions:

 • cal detectar i afegir els canals seleccionats un a un
 • s'ha d'integrar la lectura de les novetats com una tasca diària més